Číslo popisné, orientační, evidenční a domovní – víte, jaký je mezi nimi rozdíl a které je které

Číslo popisné, orientační, evidenční a domovní – víte, jaký je mezi nimi rozdíl a které je které