zmrazeny-chleb

zmrazeny-chleb

Fotografie: Tiefkuehlfan / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0