mech-strecha-tasky

mech-strecha-tasky

Fotografie: Freepik

Střecha domu porostlá mechem