Automatická solární závlaha pro vaši zahradu? Poradíme vám s výběrem!

Solární závlahové systémy se staly oblíbenými, protože jsou šetrné k životnímu prostředí a nevyžadují elektřinu ze sítě. Představíme vám tři hlavní typy solárních zavlažovacích systémů a poradíme vám s výběrem toho správného pro vaši zahradu.

Automatické závlahové systémy dodávají vodu rostlinám pomocí trubek, čerpadel a postřikovačů. Zpravidla se používají v oblastech, kde se očekávají nepravidelné srážky nebo sucho. Voda určená k zavlažování obvykle pochází z přírodních zdrojů, vodovodního potrubí nebo z nádrží na zachytávání deště, odkud je čerpadly rozváděna k rostlinám. Existuje celá řada typů zavlažovacích systémů, ale drtivá většina z nich vyžaduje připojení do elektrické sítě, což pro mnohé zahradníky přestavuje problém. Právě v takových případech je skvělým řešením automatická solární závlaha.

Druhy solárních závlahových systémů

Různé typy zavlažovacích systémů mají své výhody i nevýhody a některé jsou pro určité druhy rostlin vhodnější než jiné. Mějte na paměti, že závlaha zahrady musí být navržena tak, aby nedocházelo k nadměrnému nebo nedostatečnému zalévání rostlin, odtoku vody nebo erozi půdy. Podle způsobu, jakým je voda přiváděna k rostlinám, rozlišujeme tři druhy solárních závlahových systémů vhodných pro domácí použití:

– Kapková závlaha: Automatické závlahové systémy s kapkovači (drippery) přivádějí vodu přímo ke kořenům rostlin. Činí tak postupným kapáním vody, což z nich dělá jedny z nejúčinnějších dostupných způsobu zavlažování. Kapkové zavlažovací systémy využijete při zalévání záhonů, skleníků i rostlin pěstovaných v květináčích.

– Podpovrchové zavlažování: Při podpovrchovém zavlažování je voda rozváděna trubkami nebo průsakovými hadicemi ukrytými pod vrchní vrstvou substrátu. Výhodou je, že tyto systémy vyžadují relativně nízký tlak vody a jejich provoz obstarají menší čerpadla. Tento způsob zavlažování je vhodný při pěstování v písčitých půdách.

– Zavlažování postřikovači: V těchto systémech automatické závlahy je voda přiváděna hadicí do rozstřikovačů, které skrápí půdu. Výhodou je, že postřikovače pokryjí velkou plochu a jsou vhodné především pro zalévání trávníků.

Podle čeho solární závlahu vybrat?

Při výběru solární závlahy zohledněte možnosti vaší zahrady a požadavky vašich rostlin. S rozhodováním vám pomůže, když vezmete v potaz následujících pět faktorů pro výběr automatického závlahového systému:

  1. Typ půdy. Půda na pěstebním stanovišti ovlivňuje nejen výběr zavlažovacího systému, ale také dobu zavlažování a množství potřebné vody. Písečné půdy vyžadují častější zalévání větším množstvím vody. Na druhé straně jílovité půdy zadržují vlhkost o mnoho déle, avšak mohou vyžadovat častější zálivku, aby se zamezilo odplavování vody.
  2. Sklon terénu. Zejména kopcovitý a svažitý terén představuje při výběru závlahy problém. Kapkovače fungují dobře, když je povedete podél topografických linií, ale možná bude nutná změna množství zálivky a frekvence zavlažování, abyste zabránili odtoku vody. Do svažitých zahrad jsou nevhodné vsakovací a průsakové hadice.
  3. Místní klimatické podmínky. V místech, kde fouká často silný vítr, je problematické použití postřikovačů. Stejně tak v místech s nízkou vlhkostí vzduchu, kde se voda nesmírně rychle odpaří z povrchu půdy. V obou případech se skvěle osvědčuje kapková nebo podpovrchová závlaha.
  4. Druh pěstovaných rostlin. Pořízení závlahového systému může představovat nemalou investici, a proto se vyplácí především při pěstování hodnotných plodin, které vyžadují pravidelnou péči. Závlahové systémy většina zahradníků využívá při pěstování plodové zeleniny, ovoce, nebo pro údržbu trávníků.
  5. Kvalita vody. Voda vhodná pro závlahové systémy je čistá a prostá patogenů. Některé systémy vyžadují vodu filtrovanou od pevných nečistot. To je důležité především u zavlažování kapkovači, aby se předešlo jejich ucpávání.