Za tyto časté chyby stavebníků vám hrozí tučné pokuty. Podle stavebního úřadu je dělá stále více lidí

Fotografie: Pixabay

Nedodržování pravidel v jakémkoli oboru či konání vede obvykle k nějakým sankcím. Zpravidla to bývají tučné pokuty. Stejné je to při stavbě domu.

V oblasti výstavby jsou pokuty za porušování zákonů a dalších pravidel stanoveny stavebním zákonem. A není jich málo. Stavební zákon se nevztahuje pouze na výstavbu novou, ale dotýká se i nemovitostí stávajících. Jde tedy i o rekonstrukce, při kterých nejsou dodržena pravidla. Při přestavbě je přesně stanoveno, kdy se stavebnímu úřadu podává pouze ohlášení rekonstrukčních prací a kdy je nutné požádat i při rekonstrukci o stavební povolení.

Porušujete stavební zákon? Dostihne vás tučná pokuta

Pokud stavebníci porušují předpisy, tj. stavební práce nebo rekonstrukce probíhají v rozporu s platnými předpisy, může stavební úřad zasáhnout a uložit sankce. Ty jsou často odstupňovány podle závažnosti přestupku. A co je důležité – mohou být ukládány i opakovaně, pokud budou daná pravidla a nařízení porušována dlouhodobě nebo trvale. Stavební úřady mohou tedy pravomocně uložit pokuty v případě, že vlastníci nemovitostí neplní specifické zákonné požadavky. Tam může být zahrnuto i nedodržování pravidel v oblasti aktuálních legislativních standardů.

Pokuty stavebního úřadu se mohou vyšplhat až do výše 400 tisíc korun. V případě provádění stavebních prací bez řádného povolení může být stavebník pokutován až do výše jednoho milionu korun. Ale pozor – pokutu nemusí obdržet jen stavebník. Na stavbě se podílejí i další profese: stavbyvedoucí, projektant a další. I jim může za překročení zákona být nařízena pokuta. A kdyby vám někdo z těchto dalších účastníků stavby tvrdil, že pokutu za něj musíte zaplatit vy, není to pravda, uvádí web DomekPolopatě.

Od září roku 2024 hrozí pokuta za používání starého kotle. Její výše může být až 50 000 Kč

Jak se pokuty za stavební přestupky řeší

Jak už bylo zmíněno, ukládá je příslušný stavební úřad. Obvykle je zahájeno řízení, v němž budou předloženy důkazy. Mělo by dojít i na ústní jednání se stavebníkem. Nakonec SÚ vydá rozhodnutí. V něm vám buď uloží pokutu a nařídí zákonné postupy při stavbě, anebo vás obvinění zprostí. Někdy je situace porušení pravidel ve stavebnictví tak jasná, že není zapotřebí provádět důkazní řízení. V takovém případě vám může stavební úřad pokutu uložit příkazem. Proti němu však můžete do 8 dnů podat odpor (dříve odvolání).

Chybějící dokumentace je rovněž pokutována
Fotografie: Pixabay

Za co může být uložena pokuta při stavbě

 • Za zahájení výstavby bez povolení nebo ohlášení stavby či rekonstrukce.
 • Provádění stavby v rozporu s povolením nebo ohláškou.
 • Neplníte-li povinnosti, k nimž vás stavební úřad vyzval.
 • Při výstavbě či rekonstrukci svépomocí nezajistíte stavební dozor (stavbyvedoucího).
 • Při stavbě svépomocí nevedete stavební deník.
 • Neohlásíte-li objev cenných či archeologických předmětů.
 • Pokud při stavbě nebo rekonstrukci nemáte na zřeteli zdraví osob a zvířat.
 • Porušujete-li při stavbě pravidla k ochraně životního prostředí.
 • Ohrožujete-li stavbou a činnostmi při ní majetek či zdraví sousedů.
 • Neumístíte-li na staveništi oznámení „stavba povolena“; dále také není-li na staveništi kontrolním orgánům k dispozici projekt domu či plán rekonstrukce.
 • Od 1. července 2024 můžete dostat pokutu i za chybějící stavební dokumentaci, informuje web DůmAZahrada.

Další pokuty vám mohou hrozit třeba za nedostatečnou péči o zahradu. Na webu BydlímeÚtulně jsme vás informovali, jaké jsou ze zákona povinnosti majitelů zahrad.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*