Co je to osciloskop?

Osciloskop je zařízení, jehož základním úkolem je měřit a studovat tzv. rychle se měnící průběhy elektrického proudu. Tento koncept pokrývá všechny druhy změn napětí nebo intenzity v průběhu času. Osciloskop také ukáže všechny momenty náběhu a poklesu napětí a umožní i automatické zprůměrování získaného výsledku.

Osciloskop má široké využití

Profesionální osciloskop je navíc schopen využívat i různé matematické funkce, díky nimž přístroj dokáže automaticky ukazovat výkon v čase a náboj protékající daným vodičem v čase.

Všechna data shromážděná osciloskopem jsou pak graficky prezentována na displeji zařízení a sada vestavěných manipulátorů umožňuje měnit rozsah testovaných hodnot. Díky tomu je kvalitní osciloskop vhodný jak pro analýzu proudů protékajících malými elektronickými součástkami, tak i pro plnohodnotná zařízení napájená standardním síťovým napětím. Osoba používající osciloskop může vidět přesnou linii aktuálního průběhu, bez ohledu na to, jaký má tvar. Profesionální přístroje dokážou interpretovat jak stejnosměrný proud, sinusový, čtvercový, trojúhelníkový, pilový nebo jakýkoli jiný tvar napětí. Osciloskop je také skvělým nástrojem pro čtení PWM signálů, což umožňuje jeho použití k testování a následnému dekódování aktuální hodnoty v testovaném předmětu.

K čemu lze osciloskop použít?

Svým způsobem se dá říci, že osciloskop (https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni-osciloskopy_112665/) odhaluje všechna tajemství ukrytá v dané elektronice. Ukazuje, jak fungují jednotlivé komponenty daného zařízení a jak jsou zásobovány elektřinou.

Jednou z nejběžnějších aplikací , pro které se osciloskop používá, je proto analýza amplitudy napětí – zejména od vrcholu k vrcholu a RMS (Root Mean Square).

Konstrukce a provoz osciloskopu

Osciloskop je poměrně komplikované zařízení, které se skládá z mnoha vhodně zvolených komponent. V závislosti na výrobci mohou existovat určité nesrovnalosti, ale naprostá většina digitálních osciloskopů je postavena podobným způsobem a funguje podobně. Osciloskop zaznamenává také časové údaje, které umožňují vypočítat matematické funkce a zobrazit tvar vlny protékajícího proudu. Zpracovaná data se pak zobrazují na obrazovce samotného zařízení.

Základní součástí je kondicionér, který zodpovídá za předzpracování získaných analogových dat. Poté pomocí digitálního převodníku ADC osciloskop převede data na digitální signál, který jde do paměťového bloku.

Hledáte další vysoce kvalitní elektrické komponenty? Navštivte tme.eu, kde si můžete vybrat z více než 500 000 dostupných produktů.