Co neopomenout při přechodu z plynového vytápění na tepelné čerpadlo?

Fotografie: Tepelka

Popularita tepelných čerpadel jako hlavního zdroje vytápění domů a bytů je stále na vzestupu. Celkový počet nemovitostí vytápěných tímto tepelným zdrojem v posledních letech výrazně vzrostl. Také zvažujete přechod ze současného vytápění na tepelné čerpadlo? Víte, jak to probíhá a co byste měli zvážit?

Proč jsou tepelná čerpadla stále oblíbenější?

Tepelná čerpadla se v posledních letech stala synonymem ekologického a efektivního vytápění, protože zpracovávají bezplatné teplo z volně dostupných zdrojů, kam se řadí podzemní voda, odpadní vzduch nebo vzduch, a to s minimální spotřebou elektrické energie. Tím však výhody tepelných čerpadel nekončí.

Tepelná čerpadla platí za nejdoporučovanější zdroj pro vytápění i z ekologického pohledu, protože používají jako zdroj tepla obnovitelné zdroje, což je nezbytně nutné v ohledu na udržitelnost a minimalizaci dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Co je vlastně tepelné čerpadlo?

Nejjednodušeji můžeme říct, že tepelné čerpadlo je stroj, který pracuje cyklicky a funguje jako obrácená lednička. Využívá poznatků druhého zákona termodynamiky, který hovoří o schopnostech samovolného šíření tepla, které pomocí výparníku a dalších částí usměrňuje.

Typy tepelných čerpadel

V současné době se můžete setkat s následujícími druhy tepelných čerpadel. U menších pasivních nebo ekologicky hospodárných budov, které nemají příliš členitý interiér jsou nejpopulárnější tepelná čerpadla vzduch-vzduch, ty mají jednoduchou instalaci a příznivou pořizovací cenu, přitom jsou energeticky nejúspornější. Získávají teplo ze vzduchu a do interiéru vhání teplý vzduch.

Dalším velmi oblíbeným typem jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, která teplem získaného ze vzduchu ohřívají vodu v otopném systému. Jejich energetická účinnost je nižší než u čerpadel výše zmíněných a pořizovací cena je o něco vyšší, ale jsou aplikovatelná i u větších domů s členitým uspořádáním interiéru. Problém však může nastat s jejich výkonem v některých lokalitách s extrémně nízkými teplotami jako jsou mrazové kotliny.

Do některých lokalit jsou tak jedinou možnou volbou tepelná čerpadla voda-voda nebo země-voda. Ty jsou však finančně náročná a jejich realizace vyžaduje náročné zemní práce.

Co všechno vám přinese přechod na tepelné čerpadlo?

Ať už se rozhodnete pro přechod z plynového vytápění na tepelné čerpadlo nebo z vytápění klasickým elektrokotlem či z tuhých paliv, vytápění tepelným čerpadlem vás příjemně překvapí vysoce úsporným provozem, díky velmi dobré již výše zmíněné energetické účinnosti. Navíc se jedná i o investici, která zvýší tržní hodnotu nemovitosti.

Jak připravit dům na instalaci tepelného čerpadla?

Než se rozhodnete pro pořízení tepelného čerpadla, měli byste si promyslet, zda váš dům nepotřebuje některé z energeticky úsporných opatření. Může se jednat o tepelnou izolaci vnějšího pláště včetně pláště střešního, změnu otopné soustavy na podlahové vytápění nebo výměnu oken a dveří za energeticky úspornější. Pokud navíc tato opatření provedete ještě před pořízením tepelného čerpadla, ušetříte nejen na jeho pořizovací ceně, ale můžete získat i zajímavé bonusy. Kombinace energeticky úsporných opatření je totiž zvýhodněna. V současné době můžete využít nejen dotace na tepelné čerpadlo, ale i na stínicí techniku, zateplení fasády, výměnu oken a dveří a další. Pokud budete tato opatření kombinovat, můžete získat kromě jednotlivých dotací, ke každé kombinaci opatření další finanční bonus ve výši 10 000 Kč.

Pokud se rozhodnete pro pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda, můžete ušetřit na některých pracích, které může provést svépomocí. Jedná se například o přichystání pevného podloží pro venkovní jednotku, pokud má být umístěna na zemi, ale i odstranění stávajícího vytápěcího zařízení nebo bojleru. Na všech těchto skutečnostech se však předem písemně dohodněte s realizační firmou.

Jak vybrat správné tepelné čerpadlo pro váš dům?

Nejprve je nutné si zvolit správný typ tepelného čerpadla v závislosti na lokalitě, ale i požadovaném výkonu. Výkon tepelného čerpadla závisí na energetických ztrátách vaší nemovitosti. S výběrem si tak nechte poradit od profesionálů z dané realizační firmy. Na těchto aspektech pak samozřejmě bude závislá i pořizovací cena tepelného čerpadla.

Ceny tepelných čerpadel se pak podle typu a výkonu výrazně liší od vyšších desítek tisíc až vyšší statisíce korun. U komerčních objektů nebo rozlehlých domů v mrazových kotlinách se cena realizace může pohybovat i v sedmiciferných částkách. Pro rodinný dům můžete v současné době získat dotaci až 100 000 Kč z programu Nová zelená úsporám, případně až 180 000 Kč z programu Kotlíková dotace, pokud jste nízkopříjmová domácnost.

Shrnutí a nejčastější dotazy

Jak je vidět tepelná čerpadla nabízejí řadu výhod a jejich návratnost nikdy nebyla rychlejší, a to nejen v ohledu na poskytované dotace a pobídky, ale i stále rostoucí ceny energií. Důležité je však zvolit si správný typ a výkon čerpadla, s čímž vám pomohou ve vybrané realizační firmě.

Proč je doporučenou otopnou soustavou podlahové topení?

Každý 1 °C na výstupní hodnotě zvedá spotřebu energií o 2,5 % v tomto ohledu je tak vhodné vytápět s vodou v otopné soustavě o max. teplotě 30-35 °C, a to je ideální teplota pro podlahové vytápění. To je pak pro lidský organismus i přirozenější.

Jak dlouho trvá zapojení tepelného čerpadla?

Jelikož je poptávka po tepelných čerpadel stále velmi vysoká může se stát, že na některé výkonné modely čekáte u výrobců několik měsíců. Následně je nutné počkat i na termín instalace realizační firmy, samotná instalace pak trvá u rodinných domů asi dva dny. Jeden se věnují pracovníci instalatérským pracím a druhý den pak elektrikářským.

Sponzorovaný článek