Kam se hodí a nehodí domovní čistírny odpadních vod?

domovní čistírna odpadních vod
Intenzifikace ČOV Letkov

Každý člen domácnosti vyprodukuje průměrně 150 l odpadní vody denně. Jde o vodu spotřebovanou na splachování WC, sprchování, umývání rukou, mytí nádobí či přípravu jídla. Víte, kde taková voda skončí?

Ve většině měst stačí připojit dům k veřejné kanalizační síti, odkud se odpadní voda dostává do centrální čistírny. Tato možnost je nejjednodušší a nejčastější, pokud se v obci nachází čistírna odpadních vod. Jsou ale případy, kde to možné není, ne všude je vybudovaná veřejná kanalizační síť a pak přichází na řadu domovní čistírny odpadních vod.

Investovat do čistírny odpadních vod, nebo raději jímky?

Kde není veřejná kanalizace, tam se v minulosti budovaly zejména jímky. Takovou jímku ovšem musíte nechat vyvážet, což znamená pravidelně objednávat a platit fekální vůz. U čistírny odpadních vod nic takového řešit nemusíte. Pořizovací cena je sice vyšší, ale náklady na provoz pak nižší. Prvotní investice se tedy vrátí během několika let.

domovní čistírna odpadních vod
Neutralizační stanice Aero Vodochody

Konkrétní čísla: Vývoz jímky pro čtyřčlennou domácnost vás ročně může stát kolem 30 000 korun. Provoz domácí ČOV stojí ročně asi 1500 korun. Čísla pochopitelně berte s rezervou, liší se případ od případu.

Na jakém principu domovní čistírny odpadních vod fungují?

Využívají mechanicko-biologické čištění. V ČOV žijí živé mikroorganismy, a proto je třeba trochu přizpůsobit vaše chování. Je vhodné zacházet opatrněji s dezinfekčními přípravky na bázi chlornanu sodného (např. Savo), nedoporučuje se vylévat olej z pánve do dřezu apod. Konkrétní pravidla vám sdělí firma, která vám bude ČOV realizovat. Nejsou nijak přísná a nebudou vás v životě omezovat.

domovní čistírna odpadních vod
Rekonstrukce lapáku písku na ČOV Strakonice

Kdy se ČOV nedoporučují?

Čistírny odpadních vod jsou vhodné do domácností, kde se trvale žije. Nehodí se na chatu, kam jezdíte pouze na víkendy. Čistírna přece jenom potřebuje trochu péče, mikroorganismy vyžadují přísun potravy (nečistot v odpadní vodě). V tomto případě se vám tedy více vyplatí například zmiňovaná jímka, kterou necháte čas od času vyvézt.

domovní čistírna odpadních vod
Výstavba druhé linky ČOV Klíčany

Domovní čistírny odpadních vod budují odborníci

Domácí ČOV je vodním dílem, na stavbu potřebujete povolení, také je nutné vybrat vhodný typ čistírny. Proto je vhodné již od začátku spolupracovat s odborníky, kteří zhodnotí, zda je ČOV v dané situaci dobrý nápad, pomohou s jejím výběrem i vybudováním, naučí vás se o čistírnu starat. Jednou z firem, jež se tímto zabývají, je i EKOSYSTEM. Buduje ČOV pro rodinné domy s 4 a více osobami i městské ČOV.