Koncesionářské poplatky pro rok 2023: Sankce za nezaplacení dosahují až 10 000 Kč

Fotografie: EvanProdromou / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Pokud máte doma televizi a rádio, pak jste povinni platit koncesionářské poplatky. Zjistěte, jaká jsou pravidla a jaká je výše koncesionářských poplatků.

Koncesionářský poplatek je zákonem stanovená platba pro Českou televizi a Český rozhlas. Tato veřejnoprávní média z těchto poplatků financují svoji činnost. Poplatky by měly zajistit politickou nezávislost těchto médií i omezení reklamních spotů. Pokud nejste k jejich placení přihlášeni, mohou vám hrozit sankce. Jaká je jejich výše pro letošní rok a jak se k jejich placení přihlásit?

Kdo má povinnost platit?

Není rozhodující, zda sledujete televizi nebo posloucháte rozhlas. Pokud vlastníte televizní a rozhlasový přijímač (vztahuje se i na autorádio), pak jste povinni platit koncesionářský poplatek. Za každou domácnost se platí pouze jeden poplatek, bez ohledu na to, kolik přijímačů vlastníte nebo kolik lidí v domácnosti bydlí. Pro letošní rok se výše poplatků nemění. České televizi zaplatíte 135 Kč měsíčně, Českému rozhlasu 45 Kč.

Poplatky musíte hradit také v případě, že žijete v pronajatém bytě. Poplatek se totiž vztahuje na majitele přijímače, nikoliv na adresu bydliště. Pokud se tedy například stěhujete jinam, měli byste tuto skutečnou nahlásit přes formulář na stránkách České televize. Jestliže však zapomenete, ale platby nadále posíláte, pak vám žádné sankce nehrozí.

Přihlášení a odhlášení poplatku

Poplatníkem se stáváte ve chvíli, kdy podáte přihlášku k placení poplatků. To je potřeba učinit do 15 dnů, kdy povinnost hradit poplatek vznikla (například po přestěhování). Platbu můžete posílat trvalým příkazem, platební kartou a metodami s ní spojenými (Apple Pay a Google Pay), expresním bankovním převodem nebo formou SIPO.

ovladač od televize
Fotografie: Freepik

Odhlásit se od placení koncesionářských poplatků můžete pouze v určitých případech. A to pokud již nevlastníte televizní přijímač, přestěhovali jste se do domácnosti, kde už je poplatek placen někým jiným, nebo v případě úmrtí plátce. TV poplatek pak nemusí platit lidé trpící slepotou nebo oboustrannou hluchotou. Tyto podmínky však musí splňovat všichni členové domácnosti. Dále jsou od poplatků osvobozeni cizinci bez trvalého pobytu a domácnosti, jejichž měsíční příjem za poslední čtvrtletí byl menší než 2,15násobek životního minima.

Sankce

Pokud máte povinnost poplatky hradit, ale nečiníte tak, pak vám mohou hrozit sankce. Nejenže budete muset uhradit dlužné poplatky, ale připlatíte si i na přirážce. Ta je pro Českou televizi stanovena na 10 000 Kč, v případě Českého rozhlasu pak 5 000 Kč. Nečekejte tedy, až vám přijde „Sdělení k placení TV poplatků“, ale sami se k jejich placení přihlaste přes formulář na stránkách České televize a Českého rozhlasu, abyste se sankcím vyhnuli.

Zdroj: dTest, Česká televize

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]