Pojistěte si svůj dům. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech

Mohlo by se zdát, že pojištění nemovitosti je určitý nadstandard, který mít ani nemusíte. Ale ve skutečnosti je tomu naopak. Díky pojištění neskončíte s prázdnýma rukama, když vás potká živelní pohroma.

Pojistit si nemovitost znamená minimalizovat riziko, že po nějaké katastrofě zůstanete zcela bez prostředků. Typickým příkladem jsou ničivé přírodní katastrofy. Přestože máme v České republice relativně klid a nehrozí nám sopečné výbuchy ani destruktivní tsunami, číhají na nás pohromy jiného typu.

Intenzivní deště braly životy a ničily majetek

Vzpomeňte si například na obrovské povodně, které zasáhly naši republiku v roce 2002. Tehdy došlo k poškození více než 70 000 budov. Během letních bouřek velmi často dochází ke krupobití nebo vichřicím, které způsobují škody na majetku. Nevyhýbá se nám dokonce ani zemětřesení, a to i přesto, že území ČR leží v oblasti s nízkou seizmickou aktivitou. Dříve narození obyvatelé Chebska si jistě vybaví rok 1985, kdy došlo k otřesům půdy, při nichž praskaly zdi a padaly komíny.

Požáry se šíří velmi rychle. Obyvatelé Českého Švýcarska o tom vědí své

Ojedinělé nejsou ani požáry, které rozhodně nezpůsobí vždy jen člověk. Nemusíme přitom chodit tak daleko do minulosti. V červenci roku 2022 se v Českém Švýcarsku ničivé plameny rychle rozšířily a zasáhly 1600 ha parku a zničily několik domů. Když už se něco takového stane, alespoň částečně vám pomohou peníze. Pojištění nemovitosti je v takovém případě finanční injekcí, díky níž můžete dům opravit nebo získáte podporu do nového začátku.

Jak se stanoví cena pojištění nemovitosti?

Cena pojištění nemovitosti záleží na několika faktorech. Patří mezi ně například pojistná částka, umístění nemovitosti i frekvence platby. Pojištění nemovitosti přes internet vám u některých pojišťoven zajistí příjemnou slevu. Pro zjištění nejlepší ceny pojištění určitě využijte srovnávač. Pojistná částka se stanovuje několika způsoby:

·         Odhad provede pracovník pojišťovny, u které si pojištění sjednáte.

·         Výši pojistné částky si určíte sami (tady ale pozor na podpojištění nemovitosti).

·         Odhadem na základě znaleckého posudku.

Pojištění může pokrýt náklady na opravy nebo obnovu poškozené nemovitosti, stejně jako náklady na nahrazení ztracených věcí. Je však důležité si uvědomit, že ne všechny živelní katastrofy jsou v pojištění automaticky zahrnuty. Při sjednávání pojistné smlouvy je třeba si zvolit konkrétní živelní pohromy. V každém případě je pojištění nemovitosti dobrým krokem k ochraně vašeho majetku a k finanční stabilitě v případě přírodní katastrofy.