Víte, jak funguje příspěvek na bydlení?

Fotografie: Unsplash

Náklady na bydlení se stále zvyšují. Ne všichni si ale mohou dovolit zaplatit takové bydlení, jaké by potřebovali. Pro rodiny s nízkými příjmy je tu ale možnost využít příspěvek na bydlení. Co to je a jak funguje?

Příspěvek na bydlení je určen rodinám s nízkými příjmy. Požádat o něj ale mohou také jednotlivci. Tento příspěvek spadá mezi sociální dávky poskytované státem a slouží na pokrytí nákladů na bydlení. Jak o něj zažádat a jaké podmínky musíte splnit?

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení?

Abyste mohli žádat o příspěvek na bydlení, musíte splnit několik podmínek:

  • Vaše výdaje na bydlení jsou o 30 % vyšší než váš příjem.
  • Musíte být vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, kde máte trvalý pobyt.

Co se započítává do rozhodného příjmu?

Rozhodný příjem je ten, podle kterého se posuzuje váš nárok na příspěvek. Do něj se kromě vašeho příjmu jako žadatele posuzuje i příjem všech osob, které jsou v dané nemovitosti přihlášené k trvalému pobytu, přičemž ale není potřebné, aby všichni žili spolu. To znamená, že pokud například vaše děti mají hlášený trvalý pobyt u vás, ale reálně již bydlí jinde, jejich příjem se i tak bude počítat do rozhodného příjmu.

Do příjmů se počítá kromě mzdy také:

  • příjem z podnikání,
  • podpora v nezaměstnanosti,
  • dávky nemocenského pojištění (mateřská, nemocenské, ošetřovné),
  • důchod,
  • přídavek na dítě,
  • rodičovský příspěvek.

Posuzují se i náklady na bydlení

Kromě vašeho příjmu se posuzují i náklady na bydlení, a to: náklad na energie, vodné a stočné, odpad a náklady na vytápění. Pokud máte byt v nájmu, do nákladů se budou navíc počítat i nájemné a náklady spojené s užíváním bytu.

Jaká je výše příspěvku na bydlení?

Výše příspěvku na bydlení není pevně stanovena. Rovná se rozdílu mezi příjmem a normativními náklady na bydlení vynásobenému koeficientem 0,3. Normativní náklady na bydlení jsou státem stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení. Rozdělené jsou přitom podle velikosti obce a toho, kolik je členů v domácnosti.