Číslo popisné, orientační, evidenční a domovní – víte, jaký je mezi nimi rozdíl a které je které?

Každý dům je opatřen čísly a toto číslování slouží k identifikaci a evidenci staveb. Mimo to, aby poštovní doručovatel našel adresu na obálce, jsou tato čísla pomůckou pro tvorbu digitálních map. Evidují se také do katastru nemovitostí. Čísel existuje hned několik – popisné, orientační, evidenční a domovní. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl a k čemu jednotlivá čísla slouží?

Číslo popisné

Číslo popisné je většinou to delší číslo na domě, může být až pětimístné. Podmínkou je zápis v katastru nemovitostí a přiděluje se vždy po kolaudaci stavby. Určeno je rozhodnutím obecního úřadu a může se měnit (přečíslovat).

Toto číslo zanikne společně s domem. Vyroste-li na místě původní stavby nová, dostane nový dům nové číslo popisné. Čím novější nemovitost – tím vyšší je číslo popisné. Pokud se jedná o dům s více vchody, bude mít tento dům pro každý vchod jiné číslo popisné.

Číslo orientační

Orientační číslo slouží k orientaci, to ostatně prozrazuje už název. Toto číslo je jedinečné pro ulici, ale v obci se může opakovat. Orientuje dům směrem do ulice či náměstí, pokud má tedy dům více směrů (obléhá jej více ulic), může mít z každé strany jiné orientační číslo.

Někdy orientační číslo na domu nahrazují písmena. Orientační číslo bývá většinou nižší oproti číslu popisnému například (Jasmínová 3111/18) anebo (Jasmínová 3111/18a, Jasmínová 3111/18b) atd. Orientační číslo není celostátně povinné a setkáte se s nimi spíš ve městech.

Číslo evidenční

Obecně jde o číslo, pod kterým je něco evidováno. Toto číslo se tedy používá pro dočasné stavby anebo takové, které nejsou určeny k trvalému bydlení – chalupy a chaty. Toto číslo je opět jedinečné v rámci obce.

Číslo domovní

Toto číslo zahrnuje soubor veškerých čísel na domě, tedy číslo popisné, evidenční, orientační, je-li přiděleno.

Obrázek: pixabay