Psi štěkají jen na některé lidi a jiné nechávají bez povšimnutí. Jejich chování má jasné vysvětlení

Fotografie: Depositphotos

Psi jsou při setkání s novým člověkem obvykle velmi ostražití. Nicméně úroveň tohoto bdělého stavu se liší případ od případu. Někdy začnou štěkat, někdy ne.

Reakce psa na zcela neznámou osobu o ní může leccos vypovědět. Proč se ale toto chování zvířete liší opravdu případ od případu? Nejčastějším důvodem takového projevu je minulá negativní zkušenosti zvířete. Jestliže totiž u psa nedošlo k pořádné socializaci, pak je pro něj kdokoli cizí velkou neznámou. Slyší nové zvuky, cítí neznámé pachy a má silný pocit ohrožení. I po zvyknutí na vlastní okolí v něm cokoli neznámé stále vyvolává nejistotu.

Některé lidi považují za rizikovější

My lidé vnímáme především to, že jednotlivé osoby se od sebe liší fyzickou stavbou a chováním. Psi jsou ovšem schopni zachytit mnohem více detailů, které pro ně znamenají možné ohrožení. Sluneční brýle a pokrývky hlavy, jež brání vidět člověku do tváře. To samé platí pro vousy a velmi vysoké lidi. Každého psa dráždí přímý oční kontakt, který berou jako hrozbu a výzvu ke střetu. Na vině mohou být také silné parfémy nebo kořeněné jídlo.

Kontakt vyvolá špatné vzpomínky

Určité detaily na konkrétním člověku vyvolají u psa vzpomínky na minulé negativní zážitky. Stačí třeba, aby se člověk podrbal za uchem podobně, jako to kdysi dělal někdo, kdo zvíře bil. Traumatizovaný pes pak začne ihned štěkat na osobu, která mu to připomene. Okolí se to zdá neprosto neodůvodněné, příčinu to však má vždycky.

Fotografie: Pixabay

Přílišná snaha o ochranu pána

Psi vždycky chrání své teritorium i majitele. Především pak strážní a pastevecká plemena. Jakmile je tak narušen jejich domácí prostor, neznají bratra. Pak se chovají velmi ochranitelsky, ačkoli nemusí být reálně agresivní. Dají ovšem jasně najevo, že jde o jejich území a kdokoli cizí je pro ně jednoduše narušitelem. Bývají i zmatení, pokud jim za to jejich pán vyhubuje, protože jednají jen v souladu se svou povahou.

Hrozbu může pes vidět v podezřelém pohybu nebo zvuku. Jde třeba o nasazení klobouku nebo cvaknutí při otevření deštníku. Stejně tak bude zvíře žárlit, jakmile se cizí lidé přiblíží k jeho majiteli na určitou vzdálenost.

Detekce skutečné povahy lidí kolem vás

Psi jsou perfektní radar na upřímnost člověka. Jakmile tedy začnou na někoho opakovaně štěkat nebo vrčet, pro všechny případy si to zapamatujte. Neustále totiž sledují sociální interakce a pamatují si kohokoli, kdo s jejich majitelem nejedná dobře. Současně jsou také vnímaví k tomu, co si majitelé myslí o dalších lidech. Strach psů přichází mnohdy se stresem, vzrušením nebo úzkostí. To mají na svědomí hormony uvolňované přímo tělem. Psi tyto změny pocítí a následně se rozštěkají.

Fotografie: Depositphotos

Lze těmto projevům předcházet?

Nejlepším způsobem je pečlivá socializace psa ještě ve štěněcím věku. Seznamujte ho s různými pachy, zvuky a také typy lidí. Později ho tak nebudou čekat výrazná překvapení. I když se později setká s novým prostředím, bude mnohem stabilnější, a změna ho tím pádem tolik nerozhodí. Při opakujících se problémech ho naučte na příkazy k sedu či lehu. Rozhodně neškodí navštívit „cvičák“ a konzultovat profesionálního trenéra.

Nejde o žádný tvrdý dril. Jasně stanovené meze psům usnadňují fungování ve světě a přispívají k jejich celkovému klidu. Připravte si také pamlsky jako odměnu za dobré chování.

Zdroj: American Kannel Club, Brightside

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]