Moderní technologie ve službách udržitelné renovace

Nádraží Havířov, Havířov, Česká republika, Použité systémy: MB-70HI, MB-SR50N

Sektor stavebnictví se dnes dynamicky vyvíjí v reakci na rostoucí poptávku po ekologičtějším přístupu. Jedním z hlavních úkolů tohoto odvětví je zlepšit energetickou účinnost tak, aby se minimalizoval negativní dopad na životní prostředí a byl zajištěn komfort uživatelů budov. Ve vytváření udržitelnějších řešení při renovaci budov hrají důležitou roli moderní technologie a recyklované materiály. Jaký vliv na stavebnictví mají inovace a proč jsou tak důležité?

Krok do budoucnosti prostřednictvím udržitelné renovace

Jedním z nejdůležitějších trendů ve stavebnictví je modernizace budov. Cílem udržitelné renovace je zlepšit energetickou efektivnost objektů, minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a zvýšit uživatelský komfort. V úvahu je třeba také vzít potřebu zachování přírodních zdrojů a zohlednění socioekonomických aspektů.

Na opatřeních v této oblasti závisí budoucnost naší planety. Udržitelná renovace s využitím moderních technologií přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie. Dále tento proces podporuje používání materiálů šetrných k životnímu prostředí, jako je recyklované sklo a hliník. V širším smyslu podporuje naplňování cílů udržitelného rozvoje.

Fakulta práva a sociálních věd, Univerzita Jana Kochanowského, Kielce, Polsko. Použité systémy: MB-45, MB-78EI, MB-79N, MB-SR50N

Podpora v boji proti klimatickým změnám

Snaha o udržitelnou renovaci budov se stává nejen trendem, ale i nutností. Implementace čtvrté směrnice o energetické účinnosti budov (EPBD IV) v České republice hraje důležitou roli při snižování emisí skleníkových plynů a podpoře udržitelného rozvoje. Aktualizace norem v souladu se směrnicí je úkol, který vyžaduje zavedení moderních technologií a materiálů šetrných k životnímu prostředí. Podpora nízkoenergetických budov může navíc přispět ke zvýšení počtu energeticky úsporných staveb, což podpoří Českou republiku v jejím úsilí o dosažení cílů v oblasti zmírnění změny klimatu.

Ekologické materiály v centru pozornosti

Mezi novými trendy ve stavebním sektoru je přikládán stále větší význam používání materiálů šetrných k životnímu prostředí. Vládní nařízení o úsporách energie vyvolávají zvýšenou poptávku po udržitelných řešeních i v souvislosti s renovací budov. Například scénář, který přijala Mezinárodní energetická agentura (IEA) pro dosažení nulových emisí CO2 do roku 2050, zdůrazňuje naléhavou potřebu zlepšování technické účinnosti. Úspor lze dosáhnout mimo jiné používáním lépe izolujících stavebních materiálů, zaváděním moderních technologií a zlepšením procesu renovace budov.

Jak říká Martin Sikora, jednatelspolečnosti Aluprof  System Czech s.r.o:

– Zavádění moderních technologií při renovaci budov není jen krokem k energetické účinnosti. Je to také způsob, jak harmonicky spojit vzhled s funkčností, což se promítá do lepší kvality života a větší ohleduplnosti k naší planetě.

To je dokladem významu úsilí o zlepšení ve stavebním sektoru.

Jaký vliv na udržitelnou renovaci mají stavební materiály?

Zvyšování globální teploty, na kterou upozorňuje IEA ve své zprávě pro rok 2023, představuje výzvu pro snižování spotřeby elektrické energie a omezení emisí skleníkových plynů. Navíc mezi současnými cíli dohody Green Deal je požadavek, aby členské státy EU do roku 2030 zvýšily energetickou efektivnost o 11,7 %.  Jedním z řešení, které může v této situaci pomoci, je zaměřit se na ekologii.

Výběr recyklovaných materiálů je výhodný v mnoha ohledech. Zpětné získávání hliníku ze šrotu ušetří až 95 % energie, která by byla potřebná k jeho nové výrobě z bauxitu. Zároveň se tím snižuje znečištění ovzduší a vody přibližně o 96 %. Výrobky Aluprof obsahují až 65 % recyklovaného kovu, který je vybírán s ohledem na přísné požadavky na kvalitu.

Vinařství Lahofer, Dobšice, Česko. Použité systémy: MB-104 PASSIVE, MB-78EI, MB-SR50N

Opatření pro udržitelnou renovaci

Snižování negativního vlivu stavebnictví na životní prostředí se provádí pomocí různých řešení. Při udržitelné renovaci se osvědčují také inteligentní systémy řízení spotřeby energie. Monitorováním a řízením spotřeby elektrické energie mohou tyto systémy pomoci snížit emise CO2 a provozní náklady a zvýšit energetickou účinnost. Díky automatizaci a inteligentní analýze dat se budovy stávají soběstačnějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.

Neméně důležité je používání komponent z ekologických materiálů. Dobrou volbou jsou hliníková okna a dveře ze systému MB-79N, které splňují zvýšené požadavky na tepelnou izolaci. Za úvahu stojí také okna systému MB-104 PASSIVE, tedy technologicky vyspělá řešení určená pro pasivní a energeticky úspornou výstavbu.

Praktická řešení v praxi

Použití systémů Aluprof při renovaci budov je krokem k budoucnosti energetické účinnosti a zároveň příležitostí k estetické obnově městské architektury. Díky velmi dobré vzduchotěsnosti a tepelným parametrům, kterými se vyznačují hliníková okna a dveře systému MB-86N, získávají stavby nový rozměr – jsou energeticky úspornější, funkčnější a vizuálně atraktivnější.

Rezidence Jičínská, Mladá Boleslav, Česká republika. Použité systémy: MB-70HI i MB-86

Příklady projektů udržitelné renovace

Podívejme se na Rezidenci Jičínská – obytný dům v České republice, který využívá hliníková okna a dveře ze systémů MB-70HI a MB-86 společnosti Aluprof. To přispělo ke zlepšení izolace a snížení energetické náročnosti budovy. Dům se tak stal vzorem udržitelné architektury využívající moderní technologie.

Hliníková okna a dveře ze systémů MB-70HI a MB-SR50N byly zase použity při rekonstrukci jiné stavby v České republice – vlakového nádraží v Havířově. Výsledkem je kombinace vyspělé technologie a designu, která vytváří funkční prostor, jenž je vizitkou moderního města.

Tyto příklady ukazují, že technologicky vyspělá řešení mohou sloužit udržitelné renovaci a poskytovat uživatelům komfortní podmínky.

Let’s Build a Better Future

Udržitelná renovace se stává nedílnou součástí stavebnictví a moderní technologie, včetně výrobků Aluprof, které hrají v tomto procesu důležitou roli. Umožňují vytvořit budoucnost, ve které půjde péče o životní prostředí ruku v ruce s inovacemi a energetickou efektivností. Integrace moderních řešení a materiálů šetrných k životnímu prostředí do výstavby nejen zvyšuje hodnotu budov, ale také zlepšuje jejich vzhled. Budovy tak přestávají být pouhými stavbami a stávají se součástí většího udržitelného ekosystému, který odráží společný závazek budovat lepší budoucnost.

aluprof.com


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*