Povinná energetická transformace budov pokračuje. Přibydou nároky i na vybavení solárními panely

Fotografie: Asurnipal / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Evropská unie připravuje v blízké budoucnosti velké změny v nařízeních pro vytápění. Konkrétně jde o zákaz plynových pecí, snížení emisí metanu z těžby a další.

Součástí má být také velká podpora pro tepelná čerpadla a už klasicky fotovoltaiku. Není sporu o tom, že globální oteplování související hlavně s nadměrnými emisemi skleníkových plynů je vleklým a vážným problémem. Proto je na místě ho bez odkladu řešit. Řada zemí již opouští řešení založená na fosilních palivech a přechází na různé moderní způsoby výroby energie. Kromě obnovitelných zdrojů jde také o omezení úniků tepla z budov všeho druhu.

Konstrukce bez jakýchkoli emisí

Blízká budoucnost slibuje výrazný rozvoj bezemisního stavitelství. Budovy takto konstruované nebudou schopny vypouštět skleníkové plyny. Stejně tak v nich nepůjde instalovat topné systémy využívající fosilní paliva. Současně veškerá získaná elektřina bude muset pocházet výlučně z obnovitelných zdrojů, tedy větru, vody a slunce. Směrnice EU má v hledáčku rok 2026 a cílí především na veřejné budovy, které projdou změnami.

Revoluce však bude zahrnovat i další budovy, které mají problémy v otázkách izolace. Takové nastavení samozřejmě vede k velkým únikům jakýchkoli energií, tudíž velkým účtům za vytápění i malých prostor. Pravda, informovanost ohledně ekologické stránky vytápění a využívání fosilních paliv se dnes skloňuje víc než kdy dřív. Zákazy uhlí nebo užívání ropy tak už lidi nemohou překvapit. Proč se ale na černé listině ocitl i plyn, tedy čistší zdroj?

Solární panely a tepelná čerpadla

V jeho případě nejde o znečišťování, ale o emise oxidu uhličitého. Zde přichází na přetřes nulové emise mnoha domů. Bude tedy nová legislativa znamenat nutnost vynaložit další částky na potřebné opravy a výměny? Nikoli. Domy s plynovým kotlem budou moci tento systém vyžívat bez obav i nadále. Odklon od fosilních zdrojů bude ovšem vyžadovat posílení získávání energie z jiných zdrojů, hlavně tepelných čerpadel a solární.

solární panely
Fotografie: Pixabay

Od roku 2028 mají být nové výstavby také opatřeny fotovoltaickými panely. Tedy v případě, že se to ekonomicky vyplatí a bude to technicky proveditelné. Tepelná čerpadla se pak stanou standardem i v domácnostech. Už dnes si ostatně získávají hodně fanoušků. Přes počáteční vysokou investici je totiž jejich provoz mnohem levnější. Vývoj technologií také znamená, že je lze aplikovat i na menší pozemky, nepotřebujete tedy velké dvorky nebo zahrady.

Energetické třídy pro budovy

Budovy budou nově získávat průkazy energetické náročnosti, podobně jako lednice budou mít kategorie od A do G. Asi 15 % budov v EU je v poslední třídě, budou tedy muset do roku 2030 projít renovací. Uvidíme na nich tedy během 10 let lešení? Takový zákrok bude vyžadován jen ve specifických případech, například při prodeji budovy nebo důkladné renovaci. Stejnou situací bude také nová nájemní smlouva, podrobnosti jsou v přípravě.

solární panely
Fotografie: Pixabay

Metan se v atmosféře vyskytuje přirozeně, vzniká ovšem také důsledkem lidské činnosti – zemědělství, průmyslu a spalování fosilních paliv. V roce 2012 to bylo 12 % všech emisí. Kromě zlepšení atmosféry lze v důsledku těchto změn čekat také nižší účty za celkové vytápění. Nové stavebnictví také nepochybně nabídne nová pracovní místa. Budou třeba četné opravy, úpravy, montáže všech panelů a také tepelných čerpadel.

Zdroj: Zielona Interia

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]