Vyčnívající kolík v zásuvce fascinuje mnohé již od dětství. Jeho přítomnost je nesmírně důležitá, plní totiž ochrannou roli

Fotografie: BydlímeÚtulně

Elektrická zásuvka má otvory pro zástrčku. Kromě nich je zde také kovový kolík, který přesně zapadá do výřezu na zástrčce. A zdánlivě nemá jinou funkci, což je ovšem omyl.

Momentálně existuje na celém světě více než 10 typů elektrických zásuvek. Suverénně nejpoužívanějším typem kontaktu je E (CEE 7/5). Na ten narazíte především v Belgii, Francii, na Slovensku a samozřejmě i v České republice. Patice je vybavena dvěma otvory pro fázi a nulový vodič. Trčí z ní ale také kovový kolík, na který jsou připraveny kraje všech zástrček. Má tato část vůbec nějaký účel? Nebo je to jen nějaký kosmetický relikt?

Plní roli ochrannou

Kovová svorka přítomná v každé zásuvce se také nazývá „zem“. Její roli vysvětlila už před nějakou dobou stránka Ask Physical, kde na otázky odpovídají vědci z Fyzikální fakulty univerzity ve Varšavě. Jedna z nich rozebrala také princip uzemnění, který je poměrně jednoduchý. Svorka totiž umožňuje odvést elektrický proud, jenž může unikat ze spotřebiče, na drát končící v zemi. Jde tak o uzemnění pro problematické situace.

Jde zkrátka o pojistku, která má chránit uživatele jakéhokoli spotřebiče – pro situaci, kdy při kontaktu krytu a fázového vodiče dojde ke zkratu. To se může snadno stát v momentě, kdy je poškozený napájecí kabel odizolován a vodiče se dostanou do kontaktu se zařízením. Bez uzemnění by mohl proud bez překážek zasáhnout kohokoli, kdo se zařízení jen dotkne. Úraz by byl tedy okamžitý. Takto se sice můžete se zásahem setkat, ale máte jistou ochranu.

Zásuvka a dva otvory

Elektrická zásuvka obsahuje kromě tohoto kovového kolíku ještě dva otvory, konkrétně „fázi“ a „neutrál“ či „nulák“. Z toho vychází i mnemotechnická pomůcka elektrikářů, tedy „Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, ten je…“ Tyto dva otvory slouží k napájení jakéhokoli připojeného zařízení a posílání energie zpátky do obvodu.

prodlužovačka zásuvka
Fotografie: Pixabay

V případě, že by v zásuvce byl otvor pouze jeden, bude se veškerá elektřina hromadit v čemkoli, co do ní bude připojeno. Tím by se ovšem velmi rychle vyrovnal potenciál zařízení s potenciálem zásuvky a kvůli nedostatku napětí by veškerý proud ustal.

Zdroj: EleganzaPlus

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]