Téměř pětinu odpadů v popelnici tvoří bioodpad. Víte, jak s ním nakládat?

Fotografie: cs:ŠJů / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0

Biologicky rozložitelný odpad, zkráceně bioodpad, produkuje každý z nás. Zdaleka se nemusí jednat jen o zbytky ze zahrady, jako je posekaná tráva, shrabané listí, ostříhané větve ze stromů. Jedná se i o odpad, který produkujeme při našem stravování – slupky od brambor, zbytky ovoce či zeleniny, ale také sáčky od čaje, kávová sedlina atd. Řada lidí jej likviduje tak, že jej vyhazuje do popelnice se směsným odpadem. V těchto sběrných nádobách zabírá místo, zároveň dochází ke zbytečnému zatěžování skládek či spaloven odpadu, kam je obsah z popelnic svážen. Namísto proměny bioodpadu v hodnotnou zeminu, se tak stává finančně nákladnou záležitostí, protože se neustále zvyšují poplatky za odpady, které obec ukládá na skládky. Kam s bioodpadem?

Jak třídit bioodpad?

Zajímavým faktem bezpochyby je, že biologicky rozložitelný odpad činí dle provedených průzkumů cca 25 % objemu našich popelnic. To už je opravdu nezanedbatelné číslo, proto bychom měli – pokud chceme prospět životnímu prostředí – myslet nejen na třídění plastů, skla či papíru, ale také vědět, jak třídit bioodpad. Dobrou zprávou je, že na tom není nic nikterak složitého.

  • Jste-li majitelem zahrady či alespoň menšího dvorku, pak je pro vás třídění bioodpadu skutečně jednoduché. Můžete jej totiž přirozeně odstranit kompostováním ve svém zahradním kompostéru. Nejen, že nezaberete místo v popelnici a nezatížíte spalovny, ale navíc vám ještě vznikne přírodní hnojivo, které můžete následně využít na své zahradě.
  • Pokud bydlíte v bytě, máte to možná o trochu složitější, ale přesto si můžete vybírat z různých řešení.

Nechcete-li biologicky rozložitelný odpad skladovat doma, můžete jej jednoduše pravidelně odnášet do speciálních kontejnerů na bioodpad, které většinou poznáte podle hnědé barvy (v některých obcích přistavují velkoobjemové kontejnery, odevzdal lze i na sběrných dvorech). Pořídit si však můžete i vermikompostéry pro třídění a recyklaci bioodpadu, které lze umístit například na chodbu či balkon, nebo alespoň samostatné uzavíratelné nádoby, které umístíte na linku, nebo je schováte pod dřez – nebudete tak muset neustále běhat ke kontejneru. K těmto účelům je možné použít i nejrůznější plastové dózy, boxy, či třeba zavařovací sklenice se šroubovacím uzávěrem.

Zásadní je vědět, co patří do bioodpadu

Jak je patrné z výše uvedených řádků, třídění biologicky rozložitelného odpadu není nijak složité a lze k němu využít i doma běžně dostupné nádoby.

Pokud však chcete likvidovat bioodpad správně, je třeba vědět, co patří do bioodpadu. V tom totiž mnozí chybují a mají pocit, že bioodpad snese vše. Tak tomu ale není! Rozhodně do něj nepatří zbytky živočišných a mléčných produktů, platí to i u tepelně upravených jídel, olej, znečištěné piliny či uhynulá zvířata, ani nedopalky od cigaret (jiná pravidla má biologicky rozložitelný odpad určený ke zpracování v bioplynových stanicích, kde slouží k přeměně na energii).

Naopak správně uděláte, pokud do kompostéru či jiné nádoby pro bioodpad vhodíte zbytky jídel rostlinného původu, slupky a odřezky z ovoce a zeleniny, posekanou trávu, plevel, větve ze stromů a keřů, zvadlé květiny, zeminu z květináčů, skořápky z ořechů nebo třeba kávovou sedlinu.

Obecnou zásadou důležité pro třídění odpadu je – vždy se řídit samolepkami na sběrných nádobách, kde jsou zohledněny nároky a specifika třídění v dané obci.

Správným tříděním bioodpadu tak uděláte zase obrovský kus práce pro přírodu a životní prostředí, a těžit z toho například v podobě hnojiva můžete i vy. Má to smysl, třiďte odpad!


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*