Životní pojištění chrání před riziky

V životě každého z nás čeká mnoho situací. Radostných, ale bohužel i tragických. Proto bychom měli zabezpečit rodinu i sebe v jakékoliv situaci a myslet na budoucnost svou i naší rodiny a předcházet tak problémům. Obzvlášť máme-li dům či byt na hypotéku.

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky různých životních situací. K nejdůležitějším patří životní pojištění v případě smrti, proti riziku trvalé invalidity, či smrti úrazem. Na trhu existují dva základní druhy životního pojištění:

  • rezervotvorné životní pojištění – kapitálové (důchodové pojištění, univerzální pojištění, případně pojištění ve prospěch dítěte). Tvoří je pojištění pro případ smrti a dožití. Při smrti klienta je vyplacená sjednaná pojistná částka na smrt. V případě dožití klienta konce pojistné smlouvy, obdrží dohodnutou pojistnou částku na dožití včetně případného podílu na výnosech.
  • rizikové životní pojištění – kryjí základní riziko, tedy riziko smrti. Toto pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí zabezpečit své blízké v případě smrti, aby byli schopni vyrovnat případné závazky, které po sobě zanechávají. Krom toho se pojistka vztahuje také na další rizika – úraz, trvalá invalidita.

Kdy životní pojištění uzavřít?

Před uzavřením životního pojištění si musíme dobře uvědomit, co od něj čekáme, na co má smysl se pojistit, jak velké měsíční pojistné uneseme a jaká je optimální pojistná částka. U životního pojištění je vhodné ho uzavřít co nejdříve. Neboť zdravotní rizika po 50 letech našeho věku rostou, což se odráží v kalkulacích pojišťoven, které nabízejí toto pojištění. Pojistná částka, kterou musí pojišťovna platit, aby mělo jejich pojištění smysl se tak s přibývajícím věkem zvyšuje.

Důležité je také, zda má životní pojištění sloužit ke krytí rizik, nebo má být spojeno i se spořením. Tomu odpovídá nabídka pojišťoven, které nabízí svým klientům riziková životní pojištění a kombinovaná životní pojištění.

Obrázek: pixabay.com