Bělení kmenů stromů způsobuje více škody než užitku. Vápno může obsahovat škodlivé přísady

Fotografie: Freepik

Bělení kmenů je stará technika, která se používá k jejich ochraně. Ukazuje se však, že stromům může bělení naopak výrazně škodit.

Malování kmenů stromů bílou barvou je běžnou praxí v zahrádkářství a úpravě krajiny již mnoho let. Používá se jako prevence proti škůdcům a jako podpora zdraví stromů. Zdá se to jako logické, neškodné a prospěšné opatření. Nicméně aplikace bílé barvy na kmeny stromů může mít nezamýšlené negativní důsledky. Před čím tedy barva stromy chrání a jak naopak může stromům ublížit?

Proč se kmeny natírají bílou barvou

Jedním z hlavních důvodů je odradit hmyz od usídlení na stromě. Bílá barva i její složení ztěžují hmyzu navigaci, čímž se snižuje pravděpodobnost, že si strom vyberou. Hmyz, který přezimoval v půdě pod stromem, bude mít potíže dostat se po kmeni k zeleným listům. Dalším důvodem je i prevence slunečního popálení, jež poškozuje kůru stromů. Může vést ke vzniku prasklin, které strom oslabují.

V zimním období by bílá barva měla také chránit kmen před mrazy a zabránit vzniku mrazových trhlin. Ty mohou být velmi hluboké a patogeny se tak mohou dostat hluboko do stromu. Zimní bělení také chrání strom před hlodavci a zajíci, kteří ve snaze získat nějakou potravu, okusují kůru z kmenů, čímž mohou strom velmi poškodit.

Potenciální škody na stromech

Hydroxid vápenatý neboli hašené vápno je silně alkalická sloučenina, o které se ví, že porušuje kůru stromů, protože ho vysušuje. Někdy se k němu přidávají i jiné přísady v podobě lepidel, jež obsahují další toxické látky. Při častém bělení tak může dojít k otravě celého stromu a jeho následnému uhynutí. Přitom se ukazuje, že přezimujícímu hmyzu nevadí vylézt ani po vyběleném stromě do jeho koruny.

bělení stromu vápnem
Fotografie: Freepik

Aplikace barvy na kmen může vytvořit bariéru, která brání kůře v přirozeném uvolňování vlhkosti. Nadměrná vlhkost tak může podporovat růst hub a bakterií, jež oslabují strom a zvyšují jeho náchylnost k nemocem a škůdcům. Stromy také mají přirozený mechanismus pro svlékání vnější kůry, který jim pomáhá růst a udržovat své zdraví. Obarvení kmene stromu může tento proces narušit, což vede k hromadění mrtvé kůry, která může strom nakonec oslabit.

Alternativa se stejnou funkcí

Pokud vůbec, má smysl chránit barvou pouze mladé stromky, které ještě nemají tvrdou kůru, jež je chrání. I tak je však mnohem lepší používat k ochraně kmenů obaly vyrobené z prodyšných materiálů, jež ochrání kmen před slunečním popálením, škůdci i hlodavci, aniž by bránil přirozeným procesům stromu. Alternativně se dá použít ředitelný vápenný nátěr, který však neobsahuje toxické složky. Vždy je tedy dobré zvážit všechna pro a proti a snažit se o co nejšetrnější ochranu stromů.

Zdroj: Wikibotanika

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]