Práva a povinnosti ohledně oprav pronajímaného bytu: Udržovací práce musí hradit pronajímatel

Fotografie: Depositphotos

Nájemníkovi nemovitosti stejně jako pronajímateli plyne ze zákona celá řada povinností, které musí dodržovat. Zjistěte, jak je to s úhradou nákladů na její opravu.

Vztah mezi nájemníkem a pronajímatelem je upraven občanským zákoníkem, jenž vymezuje veškerá práva a povinnosti z tohoto vztahu vyplývající. Přesto mnoho lidí tápe, které výdaje spadají do kategorie nutné údržby a opravy. Jejich rozlišení přitom ovlivňuje, kdo je povinen tyto náklady uhradit. Pokud v této problematice tápete, tyto tipy by vám mohly pomoci.

Jaké jsou povinnosti pronajímatele

V případě, že se rozhodnete k bydlení využít pronajatou nemovitost, týkají se vás také všechna práva a povinnosti vyplývající z nového občanského zákoníku. Podle něj pronajímatel musí udržovat objekt po celou dobu nájmu ve způsobilém stavu. Rozsah udržovacích prací se tak odvíjí od toho, jestli se jedná o bytovou jednotku nebo rodinný dům.

Jak rozlišit běžnou údržbu

Bohužel i občanský zákoník obsahuje jisté nedostatky, a to konkrétně definici běžné údržby a drobných oprav, které je však podle něj povinen hradit pronajímatel. V uzavřené smlouvě pak mohou obě strany vymezit přesný druh činnosti nebo výši vynaložených nákladů za určité období.

Co jsou udržovací práce a drobné opravy

Do této kategorie zpravidla spadá povinnost pronajímatele podílet se na úklidu společných prostor, pravidelném mytí sociálního zařízení, čištění odtoků a odpadů, omítek, podlah a dalšího vybavení. Drobné opravy se pak týkají jednotlivých menších částí stěn, podlah nebo stropu, ale i oken, dveří, rozvodů a jiných dílčích součástí pronajímané nemovitosti.

Neuvěřitelné podmínky a absurdní požadavky nájemních smluv: Patří sem i broušení podlah

štětec, váleček
Fotografie: Pixabay

Co s většími opravami

Každou větší závadu musí pronajímatel neprodleně nahlásit nájemníkovi, a zároveň předcházet dalšímu šíření škody. Nájemce pak musí každou vadu ovlivňující podmínky bydlení v co nejkratším čase vyřešit a nést náklady spojené s její opravou. Pokud však pronajímatel zanedbá své povinnosti, což povede ke vzniku škody, nemá právo na náhradu vzniklých nákladů, ani slevu z nájemného.

Zdroj: dTest

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]