Koncesionářské poplatky pro rok 2023: Povinnost platit má každá domácnost s televizním přijímačem

Fotografie: Noah Wulf / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Povinnost platit koncesionářské poplatky má každá domácnost, která vlastní televizní přijímač. Podívejte se na přehled vašich povinností.

Koncesionářský poplatek je zákonem stanovená platba pro Českou televizi. Jeho účelem je zachovat nezávislost tohoto veřejnoprávního média. Poplatky umožňují televizi natáčet oblíbené pořady a vysílat téměř bez reklam. Výše poplatku se v letošním roce nemění. Podívejte se, co musíte jako poplatník dodržet. Jak se k platbě koncesionářského poplatku přihlásit a co vám hrozí v případě, že ho řádně neplatíte?

Zákonná povinnost

Povinnost hradit koncesionářský poplatek je dána zákonem. Platí pro každou domácnost, která vlastní televizní přijímač, a to bez ohledu na to, jaké programy v televizi sledujete. Poplatek je stanoven na 135 Kč měsíčně pro celou domácnost. Platíte tedy stále stejnou částku a nezáleží na tom, kolik televizních přijímačů v domácnosti máte. Pokud televizi nevlastníte, musíte tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Jak se přihlásit k placení TV poplatku?

Nejrychlejší způsob je přihlásit se k platbě online. Na stránkách České televize si stáhnete přihlášku a vyplněnou ji pak odešlete na e-mail poplatky@ceskatelevize.cz nebo ji také můžete poslat poštou na adresu České televize. Pokud chcete TV poplatek platit přes službu SIPO, pak se můžete přihlásit na kterékoliv pobočce České pošty.

Výzva k placení TV poplatku a sankce

Pokud vám přišla od České televize výzva k zaplacení poplatků, máte povinnost na ni do 30 dnů zareagovat a vyjádřit se. V opačném případě se předpokládá, že máte povinnost poplatky platit. Poté vám hrozí přirážka až 10 000 Kč a zpětné doplacení dlužných poplatků. Dlužné poplatky mohou být vymáhány soudně. Pokud vám přišel platební příkaz nebo jiná obsílka od soudu, je potřeba kontaktovat příslušnou advokátní kancelář.

televizní ovládač
Fotografie: Freepik

Kdo je od poplatku osvobozen?

TV poplatek nemusí platit lidé se zdravotním postižením, a to konkrétně lidé trpící slepotou nebo oboustrannou hluchotou. Tyto podmínky však musí splňovat všichni členové domácnosti. Dále jsou od poplatků osvobozeni cizinci bez trvalého pobytu a domácnosti, jejichž měsíční příjem za poslední čtvrtletí byl menší než 2,15násobek životního minima. Tuto skutečnost je nutné doložit. Osvobození trvá maximálně 6 měsíců, poté je nutné znovu doložit, že se situace nezměnila.

Jak odhlásit televizní poplatek?

Odhlásit se od placení TV poplatku můžete jen v určených případech. Pokud došlo k úmrtí poplatníka, zašlete doklad o úmrtí e-mailem. Jestliže byl TV poplatek hrazen přes SIPO, předložte ho na pobočce České pošty. Odhlásit se můžete, pokud již nevlastníte TV přijímač. V takovém případě vyplňte evidenční formulář na stránkách televize. Pokud se přestěhujete do domácnosti, kde už někdo jiný poplatek platí, zašlete e-mailem odhlášení od placení poplatku a variabilní symbol poplatníka, se kterým sdílíte domácnost. Nezapomeňte, že stejnou povinnost máte i v případě poplatků Českému rozhlasu. Jeho výše je stanovena na 45 Kč měsíčně.

Zdroj: Česká televize

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]