Za nedodržování nočního klidu mastná pokuta. Kdo nezná zákon, bude muset platit

Fotografie: Depositphotos

Noční klid je doba, po kterou má být chráněn zdravý lidský spánek. Doba je stanovena zákonem, ale SVJ nebo obec ji mohou i změnit.

Zákon, konkrétně § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vymezuje dobu pro noční klid od 22 do 6 hodin ráno. V tomto časovém rozmezí jsou lidé povinni dodržovat klid a nevystavovat své okolí hluku ani vibracím. Proto je nutné omezit v době nočního klidu stavební práce, hlučné průmyslové či restaurační provozy i větší oslavy. Jestliže tedy chystáte podobné aktivity, které budou vytvářet hluk jakéhokoliv druhu, musíte se těmto pravidlům přizpůsobit, abyste nerušili své sousedy.

Dodržování nočního klidu v bytových domech

Mimořádný význam má toto nařízení v bytových domech. Tam, kde jsou byty jeden na druhém, proniká i hluk nižší intenzity k sousedům, natož pak řezání, tlučení kladivem, používání elektrospotřebičů či pracovních elektrických nástrojů. Stejně tak můžete ostatní spolubydlící obtěžovat nadměrně hlasitou hudbou, tancem, či dokonce hromadným hlasitým smíchem, křikem a podobnými aktivitami. Proto si tyto činnosti naplánujte tak, abyste úpravy v bytě stačili dokončit v podvečer, velké oslavy raději plánujte mimo domov.

A když se přece jen rozhodnete bavit doma, nezapomeňte, že nejste v domě sami. A že obtěžování sousedy hlukem může být pokutováno až 15 tisíci korunami, píše se na webu Euro.

Jinou dobu než 22.–6. hodinu může pro svou obec stanovit obecní úřad, a to podle místních zvyklostí. Jen musí jít o rozsah nejméně osmi hodin, uvádí web Finance. Stejně tak v panelových domech, kde je správcem SVJ, může o jiném časovém rozmezí rozhodnout shromáždění vlastníků. Třeba tam, kde je v domě převážná část rodin s malými dětmi, si mohou vlastníci bytových jednotek odhlasovat noční klid již od 20 hodin. Tato doba nočního klidu by měla být uvedena v domovním řádu, aby se s ní mohli seznámit všichni majitelé a nájemníci.

Za neudržování pozemku hrozí pokuty. Mezi povinnosti patří i sekání trávy a odstraňování plevele

Obecně závazná vyhláška

Obecní či jiný místní úřad může, v souladu se zákonem, stanovit vlastní obecně závaznou vyhlášku, v níž bude ustanoven noční klid v kratším rozsahu. Jedná se zejména o jeho zkrácení v situacích, kdy se konají kulturní akce, zábavy, obecní slavnosti či jiné svátky nebo jde o společenské události. Žádost o vyhlášení zkrácení nočního klidu musí pořadatelé akcí ohlásit obecnímu úřadu včas. Žádost musí obsahovat datum a popis konající se události.

S touto výjimkou ve vyhlášce o nočním klidu musí vždy souhlasit zastupitelstvo obce a pak ji oznámí obyvatelstvu v dostatečném předstihu, aby se na to mohli občané připravit. Soukromé a rodinné akce ohlašovací povinnosti nepodléhají, avšak nesmí být při nich rušen noční klid.

Rušení nočního klidu a pokuty

Jestliže vaši sousedé neustále porušují noční klid a obtěžují vás nadměrným hlukem, jako prvním krokem má být domluva. Pakliže ta nepomůže, můžete přímo k dané situaci přivolat městskou nebo státní policii. Ta je povinna se na místo dostavit a záležitost řešit. Sousedské vztahy mohou být narušeny i jiným způsobem než hlukem. Jak například odnaučit souseda ukládat na chodbě odpadky, jsme pro vás na BydlímÚtulně také již napsali.

Změnit dobu nočního klidu je možné
Fotografie: Pixabay

A jestli jste právě vy tím původcem hluku, připravte se na to, že můžete dostat dost vysokou pokutu, a to podle § 5 odst. 1 č. 251/2016 Sb. Policie může hned na místě uložit pokutu až do 10 tisíc korun, anebo předá celou záležitost obecnímu úřadu. Při opakovaném porušování nočního klidu se pokuta zvýší až na 15 tisíc korun.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]

1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*