Majitelé bytů mají novou povinnost: Dálkové odečty tepla je třeba provádět každý měsíc

Fotografie: Depositphotos

Dálkové odečty tepla, respektive měřicí zařízení na dálkové odečítání spotřeby tepla, měli mít majitelé bytových jednotek nainstalované už v roce 2022.

Transpozice evropských směrnic do české legislativy je v běhu. Od letošního roku je tu zákon týkající se bytových domů – tedy SVJ a družstevních domů. Majitelé bytů budou muset měsíčně informovat své nájemce o spotřebě tepla a teplé vody. K tomu poslouží měřáky, díky nimž bude možné spotřebu odečítat dálkově. Nyní se tato povinnost vztahuje na ty majitele, kteří si tento druh zařízení do svých bytů již instalovali. Pro všechny ostatní bude platit termín k 1. 1. 2027. Povinnost se netýká měsíců mimo topné období.

Jaká je připravenost na dálkové odečty tepla

Jak sděluje web Deník, na tuto skutečnost je prozatím připravena jen malá část majitelů bytů. Dálkově odečitatelným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí ta měřidla a přístroje, u nichž k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů či nebytových prostor. Zároveň musí být na dálkový odečet nastaveny v měsíčním intervalu. Tímto způsobem se získá lepší přehled o spotřebě tepla a teplé vody v pronajímaných bytech.

Jak však průzkumy ukazují, na tuto povinnost se připravuje jen nepatrná část majitelů bytů. Někteří o ní dokonce ještě ani teď neví. Viceprezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký sdělil, že na tuto novou povinnost se připravuje přibližně patnáct procent drobných majitelů investičních bytů. Průzkum vychází z informací z SVJ a velkých institucionálních pronajímatelů.

Pokuty za neposkytnuté informace

Cena tepla se bude i nadále zvyšovat. Jednak se v ní projeví vyšší DPH a emisní povolenky. A proto by nájemci měli být o své spotřebě tepla a teplé vody, a tudíž o svých nákladech na ně, průběžně informováni. A tak majitelé, kteří dosud ve svých bytech dálkově odečitatelné měřáky neinstalovali, musí to učinit do konce roku 2026.

Soused větrá i v mrazech, ale za vytápění platí celý bytový dům. Nepříjemná situace, která má ale řešení

Pokud majitel bytu požadovaná měřidla nenainstaluje v termínu, hrozí mu pokuta až 200 tisíc korun. A povinnosti instalace odpovídajících měřáků ho to přitom nezbavuje. Jestliže majitel bytu nedodá příjemci služeb informace, porušuje tím svou zákonnou povinnost, jak uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj: „Toto porušení může být sankcionováno pokutou podle § 13 odst. 1 ZS. Jde o částku 50,- Kč za každý započatý den.“ Kromě povinností mají majitelé bytových jednotek i možnost žádat o dotace, o čemž jsme také na BydlímeÚtulně již psali.

Průběžné výdaje na základě sdělené spotřeby
Fotografie: Pixabay

Ministerstvo pro místní rozvoj na svých webových stránkách zveřejnilo také metodický výklad k problematice povinného poskytování informací o měření tepla a teplé vody. Data postačí podávat uživatelům bytů elektronicky, a to buď na webu, prostřednictvím datové schránky či e-mailu, anebo přes specializovanou aplikaci. Bude-li někdo z nájemců požadovat tato data v listinné podobě, bude povinen uhradit poštovné.

Jaký je další přínos této nové povinnosti

Povinnost poskytovat dálkově data o spotřebě umožňuje lepší monitorování a řízení spotřeby. Je současně klíčová pro efektivní energetický management, optimalizaci nákladů a minimalizaci dopadů na životní prostředí. Poskytování dat dálkově zároveň napomáhá včasnému odhalení jakýchkoli anomálií ve spotřebě. Ty mohou být způsobeny technickými problémy, ale i neautorizovaným přístupem ke zdrojům.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*