V září 2023 odstartovalo další kolo dotačního programu Nová zelená úsporám pro bytové domy

Fotografie: Ing.Mgr.Jozef Kotulič / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám mohou o dotaci požádat majitelé bytových jednotek. Dotační programy cílí na snížení energetické náročnosti budov využívaných k bydlení.

Program Nová zelená úsporám nabízí Státní fond životního prostředí spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR. Jejich hlavním cílem je ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. Skrz dotační tituly se snaží o ekologičtější bydlení pro rodinné domy i bytové jednotky, což potvrzují i informace na webu Nová zelené úsporám.

K čemu lze dotace využít

V rámci jednotlivých dotačních titulů můžete požádat o dotaci na zateplení budovy využívané k trvalému bydlení, pořízení fotovoltaiky nahrazení nevyhovujícího stávajícího zdroje vytápění nebo další opatření.

Kdo může o dotaci žádat

Od 19. září 2023 mohou o dotaci žádat vlastníci bytových domů i zpětně na veškerá podporovaná opatření realizována od ledna 2021. Práva majitele přitom nesmí být nijak omezena (například soudcovskou nebo exekutorskou zástavou). Bankovní zástava skrz hypotéku nebo jiný úvěr přitom není problémem.

Program Nová zelená úsporám dělí žadatele do tří okruhů SVJ a bytová družstva, Veřejná správa, obce, příspěvkové organizace a Fyzické a právnické osoby. Každá oblast má přitom přesně stanovené podmínky pro získání dotace na zvolené opatření. Podle webu Peníze budou více zvýhodňovány byty ve znevýhodněných obcích. Majitelé rodinných domů mají v rámci NZÚ své vlastní programy, jak jsme na BydlímeÚtulně psali již dříve.

Fotovoltaika nemusí být jen pro vyvolené. Podívejte se na její výhody a jak ji získat velmi levně

bytový dům
Fotografie: Pixabay

Jaká je výše dotace

Celková výše dotace se v rámci jednotlivých dotačních titulů i pro různé žadatele mírně liší. Zpravidla se však jedná o zhruba 50 % uznatelných nákladů spojených s provedenou realizací vybraného opatření. Nadto však mohou žadatelé získat bonus pro znevýhodněné oblasti nebo kombinační bonus, pokud provedou více než jedno opatření.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]