Nebezpečí průniku vlhkosti do zdiva

Jste-li majiteli domu (a to jak nového tak staršího), jistě víte, že údržba celé nemovitosti vyžaduje mnoho sil i finančních prostředků. Někdo při svých investicích dává přednost interiéru, tedy zvelebuje vnitřek svého obydlí, ve kterém žije, jiní zase dají nejprve přednost fasádě, omítce a obecně exteriéru domu.

Hydroizolace zdiva objektu

Zdivo, jakožto jeden ze základních stavebních částí celého domu, má nespočetně mnoho funkcí a vlastností. Jednom z nich je i izolace vnitřku domu před okolními povětrnostními vlivy, deštěm, vodě, sněhu, větru, apod. Právě proto, že je zdivo dennodenně vystavováno těmto faktorům, je třeba jeho kvalitní provedení. „Kvalitní“ z pohledu hydroizolace znamená zejména:

  •         Existence hydroizolační vrstvy
  •         Použití správných technik její aplikace
  •         Osvědčené a kvalitní materiály

Jakmile se totiž stane, že vaše zdivo nemá dostatečně kvalitní a dobře aplikovanou hydroizolační vrstvu (u starších objektů se lze setkat i s tím, že hydroizolační vrstva zcela chybí), je velmi pravděpodobné, že dříve či později dojde k průniku vlhkosti do zdiva a jeho postupné devastaci. To se následně projeví i v interiéru, kdy se na zdech začnou objevovat plísně, solné výkvěty a místnost začne nepříjemně zapáchat.

Sanační práce

Ve chvíli, kdy se u vašeho objektu objeví výše uvedené příznaky, je potřeba vyhledat odbornou pomoc, které vám pomůže vlhkost odstranit. Potvrdí-li se nedostatečné odizolování, přijdou ke slovu sanační práce (sanace zdiva), tedy obecně sada technik, metod a postupů, které hydroizolaci zdivu dodají a zamezí opětovnému proniknutí vlhkosti do zdiva v budoucnu.

V rámci sanačních prací se uplatňují osvědčené přístupy (injektáž zdiva, podřezání zdiva, svislá hydroizolace), které dodají zdivu chybějící (nebo dodatečnou) izolační vrstvu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásahy do obvodového zdiva, nosných konstrukcí a „pláště objektu“, je naprosto nezbytné, aby byly tyto práce vykonávány maximálně odborně a profesionálně!

Obrázek: pixabay.com