Odhlášení daně z nemovitosti ušetří tisíce Kč. Čas je do 31. ledna

Fotografie: Depositphotos

Odhlášení daně z nemovitosti je plátce povinen provést do konce ledna 2024 za předpokladu, že v roce 2023 prodal či daroval svou nemovitost a již není majitelem žádné nemovité věci.

Jestliže poplatníci daně z nemovitosti pozbyli v roce 2023 vlastnická práva k nemovitosti, ať již z důvodu prodeje bytu, domu, pozemku, či jejich darování, mají do 31. ledna 2024 povinnost odhlášení daně. Čili jsou povinni nahlásit tuto skutečnost příslušnému správci daně váš místně příslušný správce se volí podle adresy nemovitosti (§ 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí).

Pamatujte: Zánik daňové povinnosti neproběhne automaticky; že již nejste plátcem daně z nemovitých věcí musíte správci daně oznámit a doložit.

Jak provést odhlášení daně z nemovitosti

Způsob, jak provést odhlášení daně z nemovitých věcí není jednoznačně určen ani neexistuje žádný oficiální formulář. Proto může poplatník postupovat následujícími dvěma způsoby:

  • Dopisem – je třeba správci daně zaslat dopis, z nějž je patrné, že již nejste vlastníkem nemovitosti. Z toho důvodu se odhlašujete z daně z nemovitých věci (nejste už poplatníkem). Dopis můžete napsat podle svého uvážení, anebo si na internetu najděte vzor, který si můžete stáhnout do Wordu. V dopise, ať již osobním nebo vzorovém, je zapotřebí uvést údaje o nemovitosti. Jedná se zejména o její výměru, parcelní číslo budovy i pozemku, údaje z listu vlastnictví a katastrální úřad, u nějž je nemovitost zaknihována. Dopis zašlete doporučeně poštou, anebo prostřednictvím datové schránky.
  • Elektronicky, a to na portálu Finanční správy – otevřete-li oddíl Moje daně a budete pokračovat do sekce Elektronická podání, dostanete se k elektronickému formuláři. Ten vyplníte a přímo z portálu FS ho pak můžete odeslat. K tomu využijete buď datovou schránku nebo identitu občana.

Změna okolností, rozhodných pro stanovení daně

I když nadpis zní trošku složitě, nejedná se o nic jiného než o situaci, kdy jste prodali v roce 2023 jednu nemovitost, a v územním obvodu správce daně vlastníte ještě další nemovitou věc, která podléhá dani – jak uvádí web RemaxAlfa.

Jak postupovat při změně daně z nemovitosti

Zde máte opět dvojí volbu. Buď do 31. ledna 2024 podáte řádné daňové přiznání a v něm uvedete všechny nemovitosti, jejichž majitelem jste k 1. 1. 2024. Uvedete tedy vlastnictví ke zdaňovacímu období, na něž je daň z nemovitosti stanovována. Anebo můžete podat takzvané dílčí daňové přiznání a v něm uvedete jen nastalou změnu – tedy fakt, že již nejste vlastníkem prodané nemovitosti. Zároveň provedete i výpočet daně, informují na webu Chirš.

Daň z nemovitosti, stanete-li se novým vlastníkem

Pokud jste si v roce 2023 pořídili novou nemovitost (koupě, dar, dokončení výstavby a převod do užívání), pak jste povinni opět do 31. ledna 2024 podat správci daně (podle adresy nemovitosti) přiznání k dani z nemovitých věcí. Tiskopisy najdete buď na finančních úřadech nebo na internetu. Vyplnit je opět můžete ručně a zaslat poštou nebo doručit na FÚ osobně. Druhou možností je elektronické podání přímo přes portál Finanční správy.

Že bude daň z nemovitosti od letošního roku hodně vysoká, to už jistě všichni víte z prezentace vládního konsolidačního balíčku. Je velmi pravděpodobné, že se daň až dvojnásobně zvýší.  Pokud však daň z nemovitosti překročí částku 5000 Kč, může se hradit ve dvou splátkách. A to nejpozději k 31. květnu a ke 30. listopadu. Poznámka: poplatníci, kteří provozují chov ryb a zemědělskou výrobu, hradí daň do 31. srpna a 30. listopadu.

Kdo by se chtěl dovědět víc o nákupech nemovitostí, může se o nich dočíst v článku, který jsme nedávno zveřejnili na webu BydlímeÚtulně.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]