Za neposekaný trávník může hrozit pokuta až 10 000 Kč. V praxi se však ponechává lhůta

Fotografie: Flo888~commonswiki / Public domain

Sezóna úpravy trávníků běží prakticky od jara do podzimu. Někdo udržuje anglický trávník, jiný zahradu zanedbává. Oběma však může hrozit pokuta.

Pro někoho upravený trávník znamená stébla zastřižená na přesnou výšku a pravidelně udržovaná. Jiný raději podpoří zadržování vody v půdě a opylovače, kteří si smlsnou na lučním kvítí, a nechá trávu povyrůst. Neexistuje žádný zákon, jenž by předepisoval, jak přesně má tráva na vašem pozemku vypadat. To však neznamená, že to zůstává jen na vaší libovůli.

Neudržovaný pozemek

Zákon, na jehož základě se můžete dočkat tučné pokuty, najdete ve sbírce zákonů o obcích. Ten říká, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce. Do poměrně vágního popisu tak může spadat cokoliv, včetně přerostlé trávy a zapleveleného pozemku. Za porušení tohoto zákona hrozí fyzickým osobám pokuta do 10 000 Kč.

V praxi se však často uplatňuje individuální přístup a hříšníkovi se ponechává lhůta, aby stav napravil dříve, než pokutu dostane. Nespokojený soused, kterému se ze sousedního neudržovaného pozemku šíří plevel a komáři do zahrady, může podat podnět na obecním úřadě nebo místním odboru životního prostředí, jenž má pravomoc vlastníka pozemku vyzvat k nápravě.

I notoričtí „sekači“ mohou dostat pokutu

Do hry však vstupují také závazné vyhlášky jednotlivých obcí, které mohou konkretizovat pravidla ohledně údržby soukromých pozemků. Často tyto vyhlášky stanovují i dobu, během níž můžete používat sekačku, křovinořezy a jiné hlučné nástroje. Pokuta tak paradoxně hrozí i puntičkářům, kteří by trávník sekali nejraději každý den.

Hnojivo z posečené trávy oplývá dusíkem, fosforem i draslíkem, což jsou klíčové živiny rostlin

sekání trávy
Fotografie: Freepik

Původci hluku mohou dostat blokovou pokutu i od příslušníků policie. I toto jednání je však zpravidla řešeno domluvou. Pro majitele pozemků je tak ideální, pokud se seznámí s obecní vyhláškou. Zpravidla postačí, pokud na pozemku nebudete mít džungli plnou vysokého plevele a sekačku necháte v kůlně alespoň během neděle, svátků a doby nočního klidu.

Zdroj: Interia, Městský úřad – Nové Sedlo

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]