Za kácení stromů mimo období vegetačního klidu hrozí pokuty

Fotografie: Depositphotos

Kácení stromů se řídí souborem pravidel a vyhlášek, aby v přírodě nedocházelo ke zbytečným škodám. Stromy a křoviny jsou chráněné ve vegetačním období.

Vegetačním obdobím se rozumí doba, kdy jsou dřeviny v plném sezonním rozkvětu. S tím je ovšem spojeno i opylování včelami a dalším hmyzem, schopnost množení dřevin, hnízdění ptactva v jejich korunách aj.  Zkrátka vegetační období tak, jak je v ČR stanoveno, slouží k ochraně dřevin, krajiny a potažmo i celé přírody, a to v době s nejpříznivějšími podmínkami pro životodárný rozvoj. Stromy jsou totiž živé organismy, které plní důležité funkce v ekosystému a mají vliv na kvalitu života nejen lidí.

Období vegetačního klidu

Zákon se vztahuje na stromy ovocné i okrasné a týká se stromů ve volné přírodě, ale i na pozemcích ve vašem vlastnictví, uvádí web RizikaBezRizika. Období vegetačního klidu je dobou přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, kdy stromy nejsou zapojeny do růstu a fotosyntézy. Tehdy můžete stromy a keře kácet i ořezávat, protože je to k nim nejšetrnější. Období vegetačního klidu je určeno přibližně od 1. listopadu do 31. března, jak uvádí web ČIZP. Počítejte však i s výkyvy počasí a obsazeností ptačích hnízd.

Existuje však i výjimka: mimo období vegetačního klidu můžete pokácet dřeviny, které bezprostředně ohrožují majetek nebo lidské životy a zdraví (strom je nemocný, suchý, vychýlený, přerostlý a ohrožuje střechu domu, elektrické vedení nebo třeba silnici).

Povolení ke kácení stromů

Žádost o povolení ke kácení stromů podává vždy vlastník pozemku, na němž stromy určené k pokácení rostou. O povolení žádá fyzická či právnická osoba u svého příslušného obecního či městského úřadu anebo u odboru ochrany životního prostředí magistrátu města. Každé město či obec může mít své vlastní podmínky a vyhlášky, jimiž upravují kácení stromů na svém území. Avšak – co když strom, který vám způsobuje škodu, je na pozemku souseda? Co se sousedovým listím na zahradě, o tom jsme již na webu BydlímeÚtulně psali.

Po pařezu na zahradě nezůstane ani stopa. Spolehlivě ho odstraní epsomská sůl i obyčejný petrolej

Kdo nemusí o povolení ke kácení stromů žádat

  • O povolení kácení nemusí žádat majitel ovocných dřevin, které rostou na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako typ zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha, se způsobem využití pozemku zeleň. Do této kategorie patří i dřeviny v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů.
  • Zcela bez povolení můžete kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku anebo stromořadí a nemají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm. Na ostatní budete potřebovat povolení. To se týká i keřů, jež zabírají větší souvislou plochu než 40 m2.
Ořez stromu
Fotografie: Pixabay

Stromy byste měli kácet jen v nezbytných případech, neboť jsou cenným přírodním bohatstvím. Poskytují lidem a zvířatům kyslík, stín, úkryt, potravu, dřevo a v neposlední řadě i estetickou hodnotu. Nejste-li si jisti, jak postupovat, obraťte se na svůj správní úřad, kde vám poradí, jak kácet zákonně i bezpečně.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*