V novém roce nová předsevzetí: Myslete také na životní prostředí

Fotografie: Depositphotos

S novým rokem si mnozí z nás dávají řadu výzev. Chceme na sobě více pracovat, někam se posunout, zhubnout, dostat se na vyšší pozici, najít konečně vysněného partnera… Toho, co chceme, je opravdu spousta.

Většinou však ve svých předsevzetích myslíme pouze na sebe, či své nejbližší, a tak nějak v tichosti opomíjíme palčivé problémy kolem nás. Co to zkusit letos jinak a vsadit ve svých předsevzetích také na prospěch životního prostředí?

Jednou z věcí, na kterou se z hlediska ochrany přírody a jejích zdrojů můžeme zaměřit, je třídění odpadů. Abychom třídili opravdu správně, mohou nám, zejména v nejasných případech, pomoci recyklační značky.

Ty nám pomohou zorientovat se ve světě třídění obalových materiálů a jejich znalost z nás udělá třídičskou jedničku.

Co jsou to recyklační značky?

Možná recyklační značky už alespoň okrajově znáte, možná jste o nich dosud neslyšeli. Pojďme se proto na ně podívat trochu obšírněji. Jedná se vlastně o značky, které najdete na jednotlivých výrobcích nebo obalech a jejichž základem je trojúhelník složený ze tří šipek (ty jsou symbolem pro cykličnost). Tyto recyklační značky jsou na obalu umístěny proto, aby nejen usnadnily spotřebitelům třídění odpadů, ale také eliminovaly případné možné komplikace, ke kterým by mohlo v budoucnu dojít, kdybychom odpad vhodili do nesprávných sběrných kontejnerů.

Jaké recyklační značky existují

Používání recyklačních značek, respektive povinnost značení obalů o jejich materiálovém složení a třídění je stanovena zákony, výrobce obalu je nemůže používat nahodile.

Předpisy jsou jak celounijní, tak stanoveny specifickou legislativou v rámci jednotlivých států – u nás se jedná zejména o zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákon o obalech č. 477/2001 Sb.
Označováním obalů se však zabývá například i technická norma ČSN 77 0052-2, která se vztahuje na obaly vyrobené z kovů, plastů a kombinovaných materiálů.

Co se týká samotného ztvárnění, má recyklační značka podobu trojúhelníkové grafické značky. Často ji však najdeme doplněnou o textové a/nebo číselné označení materiálu, kdy pro účely třídění je nutné zapamatovat si, že „PAP“ značí papír, „GL“ sklo, „ALU“ hliníkový obal a „C“ se používá pro kombinované odpady (např. nápojové kartony, blistry od léků, sáčky od koření a polévek atd.), „PET“ pak značí plastové obaly vyrobené z polyethylentereftalátu.

Začneme-li se v letošním roce soustředit při likvidaci obalů na jejich označení pomocí recyklačních značek, už rozhodně neuděláme chybu s výběrem správného sběrného kontejneru, a umožníme tak recyklaci vytříděného odpadu, která ochrání životní prostředí. Třídit odpad má prostě smysl.

Do redakce Bydlimeutulne.cz se přidala během svých studií a práce redaktorky ji tak nadchla, že se rozhodla zůstat. Její v... [Více o autorovi]