Věci, které rozhodně nedávejte kompostu, jinak může dojít k jeho znehodnocení

Fotografie: Pexels

Kompost je skvělý způsob, jak nakládat se zbytky potravin z naší domácnosti. I kompostování má ale svá pravidla a existují věci, které bychom na něj dávat rozhodně neměli.

Díky kompostu si dokážeme na naší zahradě vyrobit vlastní organický hnůj. Díky němu následně můžeme na naší zahradě hnojit a vytvoříme si tak přírodní koloběh. Stačí si jednoduše v odlehlé části zahrady vytvořit dostatečně velkou nádobu, kam následně budeme vyhazovat zbytky ovoce, zeleniny a další organické látky. Kompost nás ale velmi často svádí i k tomu, abychom na něj házeli věci, které na něj nepatří. Mezi ty nejčastější patří látky, které jsou nerozložitelné.

Věci, které se nerozloží, našemu kompostu škodí

Na kompost v žádném případě nepatří plast, sklo, hliníkové folie ani kov. Jedná se totiž o látky, které nejsou biologicky rozložitelné. I po několika letech totiž zůstanou ve stejném stavu, v jakém jsme je na kompost umístili. Vyhněte se také kompostování upraveného dřeva, protože je ošetřeno chemickou látkou, která je také nerozložitelná. Na kompost můžete umístit obyčejný papír, vyhněte se ale kompostování papíru, který je lesklý a potištěný. Jedná se hlavně o časopisy, katalogy, vizitky, pohlednice, ale i balící papír.

Fotografie: Pexels

Při postupném rozkladu takto ošetřeného papíru dochází k uvolňování chemických látek, které mohou při následném použití být pro naše rostliny toxické. Do kompostu můžeme ale s klidným srdcem umístit staré noviny nebo učebnice, ty mají totiž na svých stránkách minimální obsah inkoustu. Pro kompostování jsou také nevhodné staré rostliny, které jsou nemocné nebo napadené škůdci. Ty mohou totiž jednoduše negativním způsobem ovlivnit celý kompost. Vyhněte se také kompostování chemicky upravených dřevěných pilin.

Na kompost nepatří výkaly ani použité vložky

Na kompost nepatří ani zbytky pečiva, protože lákají škůdce a hmyz. Ty obsah našeho kompostu ovlivní negativním způsobem. Vyhněte se také umisťování výkalů na náš kompost. Prospěšný pro něj by byly výkaly býložravých zvířat, jako jsou kozy, krávy nebo koně. Oproti tomu výkaly masožravých zvířat, jako jsou psi a kočky, na kompost nepatří. Z nich se totiž do našeho kompostu mohou přenášet patogeny nebo paraziti a jejich následkem také infekční nemoci.

Fotografie: Pexels

Proces kompostování může negativním způsobem ovlivnit také použitý olej z kuchyně. Může celý proces nejen zpomalit, ale také svou vůní upoutat pozornost blízko se vyskytujících zvířat a ty k našemu kompostu přilákat. Podobného výsledku dosáhneme také pokud na něj umístíme zbytky masa nebo živočišných tuků. Naši zahradu by díky tomu mohli navštívit nejen krysy, ale i toulaví psi, kočky nebo velké množství otravných much. Dobrým nápadem není ani kompostování prostředků intimní hygieny, které jsou kontaminované naší krvi.

Zdroj: GardeningKnowHow