Časté kouření souseda na balkoně se dá právně zastavit. Zákaz lze i odhlasovat

Fotografie: Depositphotos

Sousedské soužití někdy může přinášet řadu výzev. Zatímco některé přestupky lze řešit podle zákona, u kouření na balkonech není právní výklad zcela jednoznačný.

Váš soused na balkoně kouří a vás to obtěžuje? Je nějaká možnost, jak ho donutit, aby s tím přestal? Pokud se pustíte do boje se sousedem kuřákem, vězte, že to nebude nic jednoduchého. Neexistuje žádný zákon, který by kouření na balkonech přímo zakazoval nebo nějak omezoval. Pokud je to jen trochu možné, zkuste se se sousedem spíše slušně domluvit na možnostech řešení.

Zákaz kouření může odhlasovat SVJ

Balkony mohou být vedeny jako součást bytové jednotky, v takovém případě moc možností, jak zakročit, nemáte. Pokud je však balkon veden jako součást společných částí domu, pak může být ve stanovách SVJ výslovně uvedeno, co se v těchto prostorách smí nebo nesmí. Vlastníci si tak mohou odsouhlasit zákaz kouření ve společných prostorách, pod které spadají i balkony.

Avšak vymáhat tuto povinnost také není jednoduché. Majitel bytu – kuřák se totiž může domáhat práva na užívání svého bytu, jehož součástí je právě i balkon. Větší šanci na úspěch máte v případě, že využijete ustanovení § 1013 občanského zákoníku. Tady se píše, že vlastník bytu se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by vedlo k tomu, že kouř bude vnikat do jednotky druhého vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům, a podstatně tak omezuje obvyklé užívání bytu.

Nejlepší je pokusit se se sousedem domluvit

I tady však bude sporné prokázat, že se jedná o míru nepřiměřenou. Na základě tohoto paragrafu můžete podat žalobu k místně příslušnému soudu. Výsledek je však značně nejistý. V čem ovšem máte mnohem větší možnost uspět, jsou případy, kdy váš soused kouří na balkoně marihuanu. Můžete tak podat oznámení přímo na policii, která hříšníka bude pokutovat. Je tak velká šance, že si své jednání do budoucna rozmyslí.

Za sekání trávy může hrozit pokuta. Problémem je nadměrný hluk, který může rušit sousedství

muž kouří
Fotografie: Freepik

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvhodnější pro vás je volit primárně postup, kdy se se sousedem domluvíte alespoň na nějakém kompromisu. Můžete se dohodnout na pevně stanovených časech nebo na tom, aby vás soused upozornil, že jde kouřit, a vy si tak mohli zavřít okno, aby kouř do vašeho bytu nepronikal.

Zdroj: Sousedé

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]