Stromy na zahradě lze kácet i bez povolení. Je však třeba tak učinit v období vegetačního klidu

Fotografie: Depositphotos

Každý majitel zahrady má povinnost o tento prostor náležitě a svědomitě pečovat tak, aby jinému nezpůsoboval škodu nebo újmu. Zjistěte, kdy můžete pokácet strom bez povolení.

Stromy na zahradě jsou nejen krásnou dekorací, ale také svou přítomností celému prostoru velmi prospívají. Kromě toho, že nabízí obyvatelům zahrady stín, jsou také útočištěm mnoha druhů hmyzu i živočichů. Problém však nastává, pokud naopak brání přísunu denního světla do vašeho domu nebo se pro okolí stávají nebezpečné. Podmínky, za nichž lze stromy bezpečně pokácet, stanovuje na svých stránkách i Česká inspekce životního prostředí.

Na co si dát pozor

Veškeré dřeviny, které rostou mimo les podléhají ochraně proti poškozování a jejich majitelé o ně musejí svědomitě pečovat. Podmínky stanovující kdy a jak lze strom bezpečně pokácet, upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, i prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Kdy lze strom pokácet

Kácení stromů je podle zákona jediným legálním způsobem, jak se jich zbavit. Musíte však při této činnosti dodržovat určitá pravidla. Kácení byste měli provést zejména v období vegetačního klidu stromu. Nejčastěji toto období nastává mezi 1. listopadem a 31. březnem. Dalším důvodem, proč strom pokácet v zimě, je zákaz rušení hnízdících ptáků.

Kdy potřebujete k pokácení stromu povolení

Povolení nepotřebujete v případě, že se jedná o udržovací práce, které mají za úkol odstranit pouze určité větve daného stromu. Jak jsme psali již dříve v článku na Bydlíme Útulně, za určitých okolností můžete odstranit i větve sousedova stromu. V případě ovocných dřevin žádné povolení k jejich pokácení nepotřebujete a můžete tak učinit i bez jakéhokoliv souhlasu.

Podmínky stavby pergoly či kůlny na zahradě: Je třeba je neumístit příliš blízko k hranici pozemku

větve stromu
Fotografie: Freepik

Opak však nastává v případě jiných druhů dřevin. V takovém případě lze kácet stromy bez povolení, jen pokud netvoří součást významného krajinného prvku nebo stromořadí a ve výšce 130 cm nad zemí obvod jejich kmene nedosahuje 80 cm. O povolení musíte rovněž žádat podle informací na webu ČeskéhoRozhlasu i v případě souvislého keřového porostu o ploše přesahující 40 m2. Žádost o povolení pak podáváte u příslušného orgánu ochrany přírody.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]