Plusy a mínusy zelené střechy pokryté živou vegetací

Zelené střechy, známé rovněž jako živé střechy, jsou střechy pokryté živou vegetací. Ale to neznamená, že pouze osázíte střechu rostlinami, které necháte jen tak růst. Tyto střechy vyžadují drenážní materiál a nepromokavou membránu spolu s pečlivým výběrem vhodných rostlin.

Výhody zahrnují vytvoření prostředí pro divokou zvěř, snížení odtoku dešťové vody a snížení nákladů na vytápění a chlazení. Existují však také některé nevýhody instalace zelených střech, které byste měli zvážit před zahájením jejího pořízení.

Zelené střechy jsou zajímavý estetický prvek a bezesporu disponují mnoha užitečnými funkcemi. Zejména ve velkých městech jsou nezanedbatelným zdrojem kyslíku. Zeleň umí mimo jiné ochladit okolní prostředí, především v létě jsou v rozpálených ulicích neocenitelné. Jaké další výhody a nevýhody mají zelené střechy?

Nevýhody

Střechy a nosné zdi některých budov nejsou dostatečně silné, aby unesly přidanou hmotnost zelené střechy. Existuje vícero možností zelené střechy. Některé mají nižší výsadbové základy a jiný typ osázení rostlinami, jiné mají mnohem hlubší výsadbové základy a hustší a rozdílnou výsadbu. Některé zelené střechy často váží mnohem více, než standardní střechy a vyžadují tak konstrukční podporu.

V prvé řadě je důležitá bezvadná hydroizolace, bez které by začala vlhkost prosakovat do domu. Zelená střecha se skládá z několika vrstev, proto je nutná dostatečně silná nosná konstrukce. Další nevýhodou zelených střech je omezený povolený sklon. Instalovat je lze pouze na ploché nebo mírně skloněné střechy.

Zmínit musíme i finanční stránku. Můžete sice ušetřit trochu peněz za účty – za vytápění a chlazení, ale utratíte předem za instalaci zelené střechy. Instalace zelené střechy může stát až dvojnásobek nákladů než instalace běžné střechy.

Údržba zelených střech může být náročná na práci a velmi nákladná. Zelené střechy vyžadují méně zalévání a hnojení, ale vyžadují alespoň roční prohlídky, aby se odstranily nežádoucí samonosné rostliny. Majitelé domů mohou snížit náklady tím, že si budou sami plevele, hnojení a zalévání rostlin korigovat, namísto najímání odborníků.

Pěstování vlastních rostlin ze semen místo nákupu sazenic vám může také pomoci ušetřit peníze. Ovšem nic pro neználky. Jinak může dojít k poškození způsobené netěsnostmi. Ačkoli většina zelených střech zahrnuje vrstvu kořenové bariéry, kořeny rostlin někdy proniknou do nepromokavé membrány, což způsobuje netěsnosti střechy, které by mohly mít za následek strukturální poškození. Každoroční prohlídka k odstranění problematických keřů pomáhá snížit riziko vzniku netěsností.

Výhody 

Mimo to, že produkuje kyslík, dokáže zadržovat oxid uhličitý a jiné škodliviny z ovzduší, filtruje prachové částice a zamezuje jeho víření. Funguje také jako zvuková a telená izolace, díky čemuž může snížit náklady na vytápění či chlazení vnitřních prostor v létě. Zvládne korigovat výkyvy teplot mezi nocí a dnem, stejně tak i kolísání vlhkosti. Mimo to odlehčuje kanalizaci, protože zachytává dešťovou vodu. Bezpochyby má své estetické a ekologické klady, stává se domovem pro mnoho druhů hmyzu, ptáčky a další divoká zvířata. Pro samotné majitele je i skvělým relaxačním místem, uprostřed ruchu velkoměsta. Navíc na ní lze pěstovat i vlastní ovoce či zelenina.

Zelené střechy vám mohou nabídnout několik výhod, ale je také důležité podívat se na možné nevýhody. Když pochopíte potenciální nevýhody zelené střechy, můžete učinit plně informované rozhodnutí o tom, zda zahájit výsadbu právě na své střeše.

Fotografie: Zinco-greenroof