Pojištění nemovitosti – živelné pohromy vás již nepřekvapí!

Pojištění nemovitosti si hodně lidí plete s pojištěním domácnosti, přičemž se ale jedná o dva odlišné a pojmy a rozdílné typy pojištění – i tak ale platí, že obě jsou stejně důležitá a není radno jejich sjednání podcenit. Úkolem pojištění nemovitosti je ochránit nemovitost jako takovou před živelnými pohromami, nehodami v podobě požáru i vandalismem. Vztahuje se jak na obytné budovy – rodinný domeček, chalupa, chata, byt -, tak i na stavby, které jsou součástí pozemku – například skleník, garáž, půdní vestavba apod. Je potřeba si uvědomit, že žádná budova není nedobytnou pevností a že člověk nikdy neví, kdy se příroda rozhodne postavit mu do cesty nějakou překážku. Proč je pojištění nemovitosti tak důležité, na co se vztahuje a jaká může být jeho výše se společně podíváme v dnešním článku.

Pojištění nemovitosti ve zkratce

Pojištění nemovitosti představuje jeden z vůbec nejstarších druhů pojištění, kdy jeho počátky sahají až do středověku – tehdy bylo zvykem pojištění středověkých měst především před požáry, které představovaly obrovskou hrozbu. Mimo jiné se obydlí pojišťovaly i před povodněmi, kdy velká voda zpravidla s sebou brala vše, co se jí postavilo do cesty.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění nemovitosti zahrnuje širokou paletu věcí, proti kterým se můžete pojistit. Jestliže v tomto odvětví tápete jako ryba na suchu, pak vám výčet nejčastějších rizik jistě přijde vhod. Pojištění nemovitosti se týká škod způsobených:

  • požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, krádeží, vloupáním, povodní, zemětřesením, pádem stromů, kouřem, vandalismem, nárazem vozidla, sesuvem hornin či zemin, vodou z vodovodního zařízení, tíhou sněhu atd…

Jak se stanovuje výše pojistného plnění?

Nejdůležitější věcí, o kterou byste se měli zajímat, je výše pojistného plnění – tedy částka, kterou vám pojišťovna vyplatí v případě poškození nebo zničení pojištěné budovy. Finální částka může být určena několika způsoby:

  1. na základě výpočtu provedeným pojišťovnou
  2. na základně pojistné částky stanovené pojistníkem
  3. kombinací předešlých možností
  4. odhadní cenou na základe posudku znalce

Kolik stojí pojištění nemovitosti?

Cena, kterou budete – zpravidla jednou ročně – platit za pojištění vaší nemovitosti, se odvíjí od mnoha faktorů. My pro vás zmíníme ty nejčastější:

  • výše pojistné částky
  • způsob sjednání pojištění
  • typ pojištěné stavby
  • umístění stavby
  • poskytnuté slevy

Obrázek: pixabay.com