Stát rozdává až 180 000 Kč na kotlíkových dotacích pro 1 domácnost. Stačí splnit podmínky

Fotografie: Depositphotos

Kotlíkové dotace jsou dobrým krokem k tomu, aby si i nízkopříjmové skupiny obyvatel mohly vyměnit staré topné kotle s vysokou produkcí zplodin za nové.

To, jak dnešní lidstvo žije, může být pro naši planetu v konečném důsledku likvidační. Je proto jasné, že bychom všichni měli změnit své spotřební návyky, a tak zmírnit svou ekologickou stopu. Vždyť každá jednotlivá ekologicky hospodařící domácnost může k udržení rovnováhy na planetě, a tudíž k její záchraně, přispět svým dílem.

Státní fond životního prostředí

Vláda v České republice, stejně jako je tomu i v jiných zemích světa, zavádí nové ekologické programy, které by měly vést ke zdravějšímu způsobu života, k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ke snížení škodlivin, jež do přírody a ovzduší vypouštíme. Jedním ze způsobů, jak se tomu přiblížit, je přechod na ekologické způsoby vytápění bytů a domů.

Ministerstvo životního prostředí má zodpovědnost za zachování zdravé přírody a povinnost ji v dobrém stavu předat dalším generacím. A proto prostřednictvím Státního fondu životního prostředí připravuje a vyhlašuje ekologické programy, které mají zajistit zlepšování životního prostředí v České republice. Jedním z takových programů, jenž je spolufinancován Evropskou unií, je projekt „Kotlíkové dotace“.

V čem projekt kotlíkových dotací spočívá

Vzhledem k tomu, že od září letošního roku vejde v platnost nový zákon o ochraně ovzduší, na jehož základě bude možné používat topné kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy, bude provoz starších kotlů zcela zakázán. A proto přišel čas se o nový, ekologičtější způsob vytápění domácnosti co nejdříve postarat. Jinak vám může hrozit vysoká pokuta.

Kotlíková dotace je státní příspěvek, který je určený pro výměnu stávajícího tepelného zdroje za ekologický, a to pro osoby s nízkými příjmy. Má se tak zabránit znečišťování ovzduší, k němuž dochází při provozu starých kotlů, neboť produkují značné množství emisí.

Příspěvek na bydlení může pomoci mnohým lidem. Nárok na něj ovlivňují příjmy domácnosti

Pro koho jsou kotlíkové dotace určeny

Dotace jsou určeny především pro nízkopříjmové domácnosti. Týká se to tedy některých seniorů, a také rodin i jednotlivců, kteří mají příjmy tak nízké, že pobírají příspěvky na bydlení. Jak uvádí web MŽP, v optimálním případě je možné získat až 95 % způsobilých nákladů, jež žadatelé vynaloží na výměnu starého kotle na pevná paliva za nový kotel s alternativním způsobem vytápění.

Příspěvek obdrží každý, kdo si o dotaci požádá a přitom splní stanovené podmínky. Nárok na dotaci se týká výměn kotlů, které byly provedeny po 1. lednu 2021. Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci probíhá na krajských úřadech již od léta 2023. Na těchto místech lze využít i odborné poradenství. Když bude dotace schválena, je možné – v případě nutnosti – vyplatit finanční prostředky i předem.

Podmínky poskytnutí kotlíkové dotace

Konkrétní podmínky, za jakých může člověk dosáhnout na kotlíkovou dotaci, jsou dle webu SPŽP následující:

  • O dotaci může žádat majitel nebo spolumajitel nemovitosti.
  • Nárokovat dotaci si může žadatel tehdy, kdy buď on, nebo členové jeho rodiny pobírali v období od 1. 1. 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení, případně musí žadatel a všichni členové domácnosti pobírat starobní důchod, anebo invalidní důchod III. stupně.
  • Dotaci je možné čerpat na výměnu kotle, který již nesplňuje 3.–5. emisní třídu, za kotel vyhovující stanoveným ekologickým parametrům.
  • K podporovaným kotlům s ekologickým provozem patří:
    • kotel na biomasu s ručním podáváním paliva – limit dotace činí 130 tisíc korun,
    • kotel na biomasu se samočinným podáváním paliva – limit je rovněž 130 tisíc korun,
    • plynová a elektrická tepelná čerpadla – dotace je limitována částkou 180 tisíc korun.

Pokud vás zajímají další možnosti vytápění, jako třeba rašelinové brikety, můžete si o nich přečíst na BydlímeÚtulně.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]