Vysoké účty za topení trápí celou řadu lidí. Ušetřit ale není zas tak složité

Fotografie: Freepik

V zimních měsících představuje vytápění jednu z nejvyšších položek domácího rozpočtu. Nehospodárné vytápění se může promítnout do velmi vysokých výdajů, zvláště užíváte-li k jeho realizaci méně výhodných prostředků a tarifů. Velmi významné úspory vytápění můžete dosáhnout, budete-li dodržovat následující tipy, jež pomáhají udržovat byt vždy dostatečně vyhřátý a současně zajistí hospodárné využívání tepla.

Jak ušetřit při vytápění v zimních měsících

Teplo se v místnostech kumuluje různým způsobem v závislosti na tom, jak jsou využívány. Zásadním aspektem zvyšování nákladů na topení jsou tepelné ztráty, ke kterým v průběhu užívání vytápění dochází, přičemž nejvíce tepelných ztrát je dosahováno konstrukcí a vedením radiátorů. Pokud budete aplikovat následující tipy, můžete se spolehnout na to, že většina produkovaného tepla bude využita správným způsobem, a to na ohřev vzduchu v místnosti, který napomáhá zvyšovat pocitovou teplotu. Máte-li dostatečně zateplené obydlí, tyto rady vám pomohou efekt zateplení naplno využívat.

1.    Odstiňte teplo od zdí

Radiátory jsou montovány v těsné blízkosti zdí a vydávají teplo po celém povrchu výměníku. Ze zadní strany ovšem přechází teplo převážně do přilehlých zdí – chcete-li zvýšit účinnost vytápění, vložte mezi radiátor a zeď izolační vrstvu (např. karton potažený hliníkovou fólií), která jej odrazí zpět do místnosti.

2.    Odizolujte topné potrubí

K dalším ztrátám dochází při průtoku topného média vedením. Pokud chcete, aby šla většina tepla do výměníku, odizolujte vhodným způsobem potrubí rozvodu média – ideálně měkkou izolační pěnou.

3.    Utěsněte otvory

Nedoléhají-li dobře dveře či okna, opatřete je těsnícími prvky, např. izolační gumou, páskou nebo fólií. Po utěsnění budou plnit otvory zamýšlenou izolační funkci a bude méně docházet k prostupům mezi místnostmi a venkovním prostředím.

4.    Zkontrolujte a případně odvzdušněte radiátory

Radiátor by měl vydávat teplo rovnoměrně po celém povrchu výměníku. Je-li v některé části chladnější než v ostatních, pravděpodobně se do něj dostal vzduch, který sám o sobě izoluje. Pokud tento efekt zaznamenáte, je nutné radiátor odvzdušnit.

5.    Nechte revidovat kotel

Dosahují-li vaše náklady na vytápění vysokých částek, může být problém také v použitém kotli. Ten by měl pravidelně procházet revizí, která by měla být prováděna před každou sezónou.

Fotografie: Freepik

6.    Zatáhněte závěsy

Těžší textilní materiály jsou přirozenými tepelnými i zvukovými izolanty. Máte-li na oknech osazeny závěsy, vždy je alespoň na noc důkladně zatahujte, pomohou udržet teplo v místnosti.

7.    Připravujte jídlo doma

Využívání sporáky a trouby automaticky generuje teplo. Pokud pečete, nechte po dopečení vyhřátou troubu otevřenou – posílí tepelný tok v místnosti.

Fotografie: Pixabay

8.    Pořiďte si koberec

Obdobně jako závěsy i koberec plní izolační funkci. Nevyužíváte-li jej v letních měsících, v zimních byste si určitě měli zvyknout je alespoň v některých místnostech pokládat. Podpoříte tím uchovávání tepla v dané místnosti.

9.    Používání termostatu

Chcete-li mít dům nebo byt správně vytopený na určitou teplotu, měli byste se naučit používat termostat. Jeho prostřednictvím lze teplotu v místnostech účinně regulovat, zvláště tak, aby bylo teplo využíváno efektivně (například v noci můžete topit jen v některých místnostech, a to na potřebnou nižší teplotu).

Do redakce Bydlimeutulne.cz se přidala během svých studií a práce redaktorky ji tak nadchla, že se rozhodla zůstat. Její v... [Více o autorovi]