Za rozdělávání ohně na zahradě hrozí pokuta až 150 000 Kč. Problémem je i šířící se zápach

Fotografie: Василюк Олексій / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

K letním i podzimním večerům neodmyslitelně patří posezení s rodinou nebo přáteli u táboráku. V některých případech vám však za takové jednání hrozí nemalá pokuta.

Plápolající oheň a příjemná vůně dřeva vytváří dokonalou atmosféru pro trávení času s rodinou a přáteli. Spalování některých materiálů však může být nejen velmi nepříjemné, ale dokonce vám za ně hrozí i pokuta. Zjistěte, na co si dát pozor a co všechno smíte na své zahradě samovolně bezpečně zapálit, abyste se vyhnuli případným problémům.

Co přidat do ohně

Spalování určitých materiálů se řídí zejména zákonem o ovzduší, konkrétně § 3, který povoluje v otevřených ohništích spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, která jsou k tomuto účelu výrobcem určena. Nesmíte však spalovat materiály ošetřené lakem nebo jinými chemikáliemi, jež by mohly kontaminovat ovzduší.

Na co si dát pozor

Zakázané je spalovat plasty, barevné noviny a časopisy nebo pomocí ohně likvidovat domácí odpad. Obce si pak na svém území mohou vyhláškami stanovené podmínky dále upřesnit nebo zpřísnit. Některé už dokonce přistoupily k celoplošnému zákazu spalování trávy a listí a pro jejich likvidaci vytyčili konkrétní místo nebo přistavili sběrný kontejner.

Jaký postih hrozí za porušení zákona

Za dodržování těchto podmínek zodpovídá majitel nemovitosti, na což dohlíží příslušný obecní úřad. Ten může v případě porušení zákona uložit pokutu až do výše 150 000 Kč. Podle občanského zákoníku není možné okolí nad přiměřenou míru obtěžovat hlukem, prachem, poletujícím popílkem, kouřem nebo nepříjemným zápachem. Nedodržování těchto zákonů řeší odbor životní prostředí příslušného úřadu a městská nebo státní policie.

Za neposekaný trávník může hrozit pokuta až 10 000 Kč. V praxi se však ponechává lhůta

hromada listí
Fotografie: Pixabay

Vyhněte se riziku požáru

Rozdělávat oheň za účelem spálení organických zbytků ze zahrady můžete pouze v případě dodržení konkrétních pravidel. Oheň nesmíte rozdělat ve vzdáleností menší než 50 m od hranice lesa ani poblíž lidských obydlí nebo hořlavých materiálů. Právnické osoby navíc musí nahlásit tuto plánovanou činnost příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Totéž platí pro fyzické osoby v případě pálení většího množství rostlinných částí.

Zdroj: Zakonyprolidi

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]