ZAHRADA VE SVAHU

Vše má své výhody a také nevýhody. U zahrad ve svahu tento zákon samozřejmě platí také. K výhodám takových zahrad patří nepochybně zajímavější vzhled a rozmanitější uspořádání. Velkou nevýhodou je však úprava, neboť je to dost drahá a problematická záležitost.

Základním faktorem je to, na jaké části svažité zahrady je umístěn dům. Jestli-že leží dům nad svahem, spád nesmí začínat těsně v jeho okolí, poněvadž dům by působil nestabilně. Chceme- li dosáhnout zdánlivé stability, vytvoříme větší terasy s bohatou okolní výsadbou. Terasa by měla být velká, aby upoutala z celkového svahu pozornost.

Je-li svah za domem

Budeme postupovat obdobně, jak v prvním případě. Svah za domem působí dojmem stísněného prostoru. Jestliže však přesuneme zeminu z blízkosti domu a zajistíme svah vyšší zdí samozřejmě s dobrým základem a hlubokou drenáží – zajistíme si tím vhodné odvodňování. Výsadbu teras si pořídíme hodně zajímavou, neboť při pohledu na ni budou pohledy směrovat směrem vzhůru. Terasu můžeme osázet květinami nebo můžeme začlenit užitkovou zahradu. Záleží na našem rozhodnutí či zasadíme ovoce nebo zeleninu.

Nerovnosti pozemku využijte ve svůj prospěch

Jestliže nám překáží menší nerovnosti pozemku, lze toho originálně využít. Mohou vzniknout táhlé, plynule se zdvihající vlny, ty nám umožní pohyb při úpravě travnaté plochy, a navíc jsou proti rovinám zvláště u větších pozemků členitější a působivější. Můžeme si také terén vyzdobit zahradním jezírkem či kamennou zídkou, případně se může hodit dekorace na zahradu, která se postará o dokonalou a rychlou proměnu!

Kobercové trvalky pastvou pro oko

Máme-li pozemek spádovitý s několika metrovými rozdíly je nutné terén rozčlenit do vybudovaného systému teras nebo pomocí skalky. Jinak hrozí riziko, že nezpevněný svah neodolá erozi a začne se sesouvat půda. Dešťová voda by stékala pod svah a tím by vznikla nežádoucí ložiska. V takovém případě si upravíme svah za pomocí skalky, bez členění svahu na terasy. Většími kameny zajistíme svah proti sesouvání a kobercové trvalky nám brzy vytvoří kompaktní barevné plochy a zajistí také stékání vody.

A co prudké svahy?

Prudší svahy rozdělíme pomocí opěrných zdí na více teras. Tento způsob patří sice k nejnamáhavějším, ale jistě se nám vyplatí. Jejich založení spočívá v přemístění půdy, vytvoření základu a opěrných zdí. Opěrné zídky vybudujeme na sucho z volně uložených kamenů prokládaných zeminou, v níž porostou skalničky, anebo v druhém případě je vyzdíme. Tedy skalničky umístíme do popředí anebo do horní části. Výsadbu dobře kompozičnětrvalky sladíme a měla by být nepravidelná.

Betonujeme

Máme-li problém při vjezdu do garáže umístěné v suterénu, při zvýšenému přístupu do domu, či ze schodiště, terasy nebo jiných menších nerovností budeme muset použít rozmanitý sortiment betonových tvarovek – palisád nebo barvený beton. Tento materiál sice zpočátku nebude působit hezky, ale jakmile vysadíme polštářovité trvalky, problém zmizí. Ty se nám po čase v kapsách rozrostou a beton zcela zakryjí.  Rostliny je však důležité velmi často zalévat, jelikož trvalky vlhkost absorbují a tím substrát rychle vysychá. V dnešní době existují nové prvky, které jsou vyráběny s přísadou liaporu (vypálené hlíny) a ty jsou schopny v parném létu vlhkost udržovat.

Obrázek: pixabay.com