Úsporná opatření pro domácnosti s nízkým příjmem. MŽP nabízí finanční podporu

Fotografie: Depositphotos

Vysoké ceny energií a nestabilní situace na jejich trhu motivují mnoho lidí ke snižování domácí spotřeby. Pomohou i snadné úpravy jako výměna dveří nebo oken.

Nízkopříjmové domácnosti mohou právě na tyto renovace využít příspěvek Nová zelená úsporám Light. Ne každý má však na tyto prostředky nárok, neškodí tedy si věci pořádně shrnout. Samotná Zelená úsporám je dotační program ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Na jeho přípravě se podílelo také MPSV. Nabízí podporu hlavně seniorům a domácnostem nízkopříjmových skupin obyvatel.

Od kdy a také do kdy lze žádat

Program Nová zelená úsporám Light byl vyhlášen během loňského listopadu a v této formě probíhá vůbec poprvé. Příjem žádostí běží od 9. ledna 2023 10:00 hodin. Zájemci s nárokem mohou peníze dostat jako zálohu ještě před startem jakýchkoli prací. Žádat lze i během úprav nebo až po jejich dokončení. Stejně tak je možné ji podat i zpětně, konkrétně na úpravy provedené po 12. září roku 2022. Celá akce by měla skončit v srpnu příštího roku.

Jakými způsob se dá žádost podat a na co cílí?

V případě tohoto programu lze žádat toliko elektronicky, je tedy nutná elektronická identita. S ní i s konkrétní žádostí vám mohou pomoci návody a formuláře dostupné na stránkách státního fondu životního prostředí ČR. Žádost ovšem nemusí vůbec vyřizovat objednatel stavebních prací, ale i například pracovník firmy, která práce realizuje.

laminát, lepidlo
Fotografie: Pixabay

Dotační program pokrývá celkem šest oblastí, konkrétně zateplení fasád, střech, stropů, podlahy, případně výměnu oken a vchodových dveří. Vše může ovšem proběhnout i svépomocí, po dokončení jen předložíte závěrečnou zprávu společně s fotografiemi.

Kdo má nárok a kolik se dá ušetřit?

Nárokovat příspěvek mohou osoby ve starobním důchodu nebo 3. stupni invalidity. Současně také lidé, kteří od 12. září 2022 do data podání žádosti pobírají příspěvek na bydlení. Minimálně jedna z těchto podmínek se musí vztahovat na všechny členy domácnosti, kde bude práce probíhat. Výjimka platí jen pro nezaopatřené děti. Žadatel musí být rovněž majitelem nebo spolumajitelem rodinného domu, kde bude k úpravám docházet.

Samotná výše dotace se pak odvíjí přímo od vykonané stavební úpravy. Nejvyšší pak logicky připadá na zateplení fasády, oken nebo dveří, tedy až 150 000 Kč. Lze dosáhnout i 100 % přímých výdajů na realizaci. Celkově vyčlenilo ministerstvo v tomto programu zatím 1,5 miliardy. Jen výměnou oken lze ztráty tepla srazit až o 25 %, jedná se navíc o investici s rychlou návratností. Vyřízení je současně bezplatné, podání je tedy zcela zdarma.

Co je součástí žádosti a jak je posouzena?

  • Fotodokumentace ukazující stav věci před zahájením jakýchkoli stavebních prací.
  • Dokument, který prokazuje vlastnictví bankovního účtu.
  • Dokument prokazující čerpání penze nebo příspěvku na bydlení.
  • Zpráva o návrhu opatření. Tedy odborný posudek, jehož vzor lze najít na stránkách programu. Musí ho ovšem potvrdit odborník Místní akční skupiny nebo energetického poradenství EKIS.

Rozhoduje Ministerstvo životního prostředí, které v rozhodnutí stanoví konkrétní podmínky a výši podpory. Do 12 měsíců od schválení je pak potřeba dodat zprávu o provedených opatřeních a její fotodokumentaci. Termín konce trvání programu byl sice stanoven na 31. srpen 2024, stejně tak však bude program ukončen vyčerpáním přidělených prostředků.

Zdroj: Nová zelená úsporám

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]