Na dotaci na zelenou střechu mají nárok bytové i rodinné domy. Lze získat až 300 000 Kč

Fotografie: Depositphotos

Dotační program Nová zelená úsporám spustil v září 2023 příjem žádostí o podporu na instalaci zelené střechy. O dotaci mohou žadatelé požádat až do roku 2030.

Státní fond životního prostředí spolu s Ministerstvem životního prostředí zahájily v září 2023 pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám. Ten byl spuštěn již 12. října 2021. Hlavní změnou je nejen širší nabídka dotací, ale podle webu Isover také výhodnější podmínky v rámci jednotlivých opatření. Osobně si myslím, že je stěžejní především zjednodušení podávání a administrace žádosti o dotaci.

Výhody zelené střechy

Již v dřívějším článku na stránkách BydlímeÚtulně jsme rozepisovali výhody a nevýhody zelené střechy. Hlavním kritériem je dostatečná nosnost konstrukce a obvodových zdí. Realizace tohoto opatření však z dlouhodobého hlediska snižuje provozní náklady domu, protože slouží nejen jako zvuková, ale i tepelná izolace, což potvrzují informace na stránce Nová zelená úsporám.

Dotace na zelenou střechu

V současnosti již není nutné spojovat realizaci tohoto opatření zároveň se zateplením stávajících staveb nebo v kombinaci s dotačním titulem novostavba. Žadatelé mohou čerpat dotace na rodinný a bytový dům, ale také další doplňkové stavby, které se na pozemku nachází. Jedná se zejména o garáže, pergoly, altány, dílny apod.

Jaká je výše dotace na zelenou střechu

Celková výše dotace se odvíjí od výšky vegetačního souvrství, typu zeleně a sklonu střechy a pohybuje se v rozmezí 700 – 1 000 Kč/m². V případě rodinných domů je maximální výše omezena částkou 100 000 Kč. Zároveň nesmí dotace překročit 60 % uznatelných vynaložených výdajů. Bytové domy mají maximální limit posunutý až na 300 000 Kč, přičemž dotaci lze čerpat jen na 50 % uznatelných vynaložených výdajů.

Dotační titul Oprav dům po babičce: Žadatelé si mohou přijít až na částku 1 000 000 Kč

zelená střecha
Fotografie: Freepik

Kdo může žádat o dotaci

Dotační program Nová zelená úsporám se dělí na rodinné a bytové domy. V rámci těchto kategorií se liší i přesný okruh možných žadatelů. Obecně však mohou být žadateli vlastníci či stavebníci rodinných a bytových domů nebo domů pro rodinnou rekreaci využívaných k trvalému bydlení. Pokud si navíc sami na vyřízení žádosti netroufáte, můžete využít i služeb odborníků, o čemž jsme na BydlímeÚtulně psali již dříve.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]