Za neodstranění dřevin pod elektrickým vedením pokuta až 100 000 Kč. Zákon mluví jasně

Fotografie: Depositphotos

Dráty elektrického vedení často vedou nad soukromými pozemky. Majitelé pozemků mají povinnost odstraňovat větve vysokých stromů.

Když nad zahradami se stromy vedou elektrické dráty, uživatelé a majitelé pozemků si mnohdy ani neuvědomují, že v takovém případě se na ně vztahuje zákon – jejich povinností je pravidelně odstraňovat větve stromů nebo vysoké křoviny. A to tehdy, když by hrozilo, že by mohly narůst až do drátů. Pokud by větve do drátů zasáhly, jde o ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu energetické distribuční soustavy.

Povinnosti uživatelů pozemku

Zákonnou povinností majitele či uživatele pozemku, na němž rostou vysoké stromy, je zajištění jejich prořezávky. A to takovým způsobem, aby větve nezasahovaly do ochranného pásma vedení elektrického proudu, informuje na svém webu TN. Velikost tohoto pásma je závislá na druhu vedení. Někdy se stane, že za majitele pozemku tuto povinnost splní samotný distributor. Obvykle však distributor elektrické energie uživatele či majitele pozemku nejprve upozorní, aby svou povinnost splnil. Upozornění nemusí majitelům zahrad či sadů přicházet jednotlivě.

Běžná praxe bývá taková, že distributoři zasílají na města a obce žádost o zveřejnění upozornění způsobem v místě obvyklým. Kupříkladu tedy na webových stránkách nebo na úřední desce. Pokud však majitel nereaguje na distributorovo upozornění a neodstraní dřeviny z ochranného pásma, hrozí mu pokuta až 100 000 Kč. Když už je patrné, že majitel stromoví neprořeže a větve nezkrátí, často to rozvodné závody provedou samy. Může se stát, že se někdy vrátíte domů a na pozemku budete mít hromadu ořezaných větví.

S tím se pojí otázka, jak je to se vstupem na pozemek? Podle Energetického zákona (Zákon č. 458/2000 Sb.) musíte v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy umožnit distributorovi na pozemek vstup i vjezd. Ze zákona má distributor rovněž právo stromy prořezávat, likvidovat větve, případně i kácet celé stromy, sděluje web ČEZDistribuce.

Za neplacení záloh na služby hrozí vysoké sankce. Týkají se všech uživatelů bytů

Nesplnění povinnosti = pokuta

Pokuta se může u fyzických osob od nejběžnějších 20 tisíc korun vyhoupnout až na celých 100 tisíc Kč, uvádí web JezPet, cituji: „Provozovatel té které distribuční soustavy nemá primárně možnost vlastníka pozemku sankcionovat, nicméně může podat podnět k Energetickému regulačnímu úřadu a ten může s konkrétním vlastníkem pozemku zahájit trestní řízení, anebo může dojít k uložení pokuty až do výše 100 tisíc korun.“ A co firmy, které nesplní svoji povinnost? Jejich pokuta se může vyšplhat až na 15 milionů Kč.

Pozor na nebezpečnou práci

Za prvé myslete na to, že se jedná o nebezpečné práce ve výšce a také blízko elektrického vedení. Vždy postupujte velmi obezřetně. Kdyby se stalo, že uřezané či suché větve spadnou na dráty elektrického vedení, nikdy je sami neodstraňujte. Pokud budou větve blízko drátů, pak už byste je z bezpečnostních důvodů neměli řezat sami, ale povolejte odborníky. Na danou situaci upozorněte provozovatele distribuční elektrické sítě a on vše zařídí.

Elektrické dráty a ochranná zóna

Kolem drátů elektrické sítě existuje takzvaná ochranná zóna. Jedná se o určitou vzdálenost od vedení, a do té nesmějí stromy či větve zasahovat. Ochranná zóna se liší podle různých typů vedení. U vysokého napětí může strom růst nejblíže 7 metrů ke krajním fázovým vodičům, umístěným na konzoli. V některých případech nesmí být strom vzdálen od vedení méně než devět metrů. A větve musí končit metr od elektrických drátů u nízkého napětí – což jsou obvykle dráty, které vedou v blízkosti vašich domovů a pozemků.

Je tedy na vás, abyste si každoročně hlídali, o kolik vaše stromy zase vyrostly. Zkrátit větve byste měli nejlépe do konce března, kdy končí vegetační klid. Sadaři si je tak mohou ořezat v době, která je pro ně výhodná. Nemusí to nechávat na distributorovi elektřiny – ten vám je klidně ořeže na jaře v květu. Zájem bezpečnosti, která s elektrický vedením souvisí, má – z pochopitelných důvodů – přednost. O správném prořezávání ovocných stromů jsme na webu BydlímeÚtulně již psali.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*