Faktory, které mohou ovlivnit přenos koronaviru prostřednictvím klimatizace

Fotografie: Freepik

Studie, která byla založena na simulaci, odhalila, jak klimatizace může šíří aerosoly COVID-19 v prostředí restaurace. Vědci zjistili, že směs studeného a horkého vzduchu vede ke složitějším proudům vzduchu.

To může mít za následek přenos přes aerosoly, které stoupají z pod stolů. Existuje tak spousta důkazů, že kapičky, které nesou COVID-19, jsou přenášeny vzduchem, ale na druhou stranu chybí fyzické popisy toho, jak jsou kapičky a tím i infekce suspendovány ve vzduchu.

Fotografie: Freepik

Jaké faktory mohou ovlivnit přenos COVID-19?

Vědci vysvětlují, že jejich vyšetřování založené na nástrojích výpočetní dynamiky tekutin (CFD) se týkalo „proudění vzduchu ve vnitřním prostoru a souvisejícího transportu aerosolu v prostředí restaurace, kde byly hlášeny pravděpodobné případy nakažení COVID-19 vyvolané prouděním vzduchu od asymptomatických jedinců.

V jedné čínské restauraci bylo několik lidí infikováno, ale ne všichni. Tuto událost vědci použili jako důkaz, že proudění vzduchu může vést k přenosu nemoci, ale chybělo podrobné vysvětlení, jak vůbec k přenosu došlo. Pomocí výpočetních nástrojů tak vědci zmapovali, jak proudění vzduchu z klimatizací reaguje, když se spojí s tělesným teplem návštěvníků restaurace a teplých jídel na stolech.

Fotografie: Freepik

Jejich simulace zachybuje fyzikální faktory, které hrají roli ve vzdušném přenosu

Mezi takové faktory patří turbulentní proudění vzduchu, tepelný efekt, transport aerosolu v turbulencích, omezená účinnost filtrace klimatizace nebo další, které mají roli ve přenosu vzduchem.

Nálezy naznačují, že dráhy jsou vytvořeny komplexním prouděním vzduchu, které existuje v prostoru. K přenosu došlo prostřednictvím aerosolů, které stoupaly zpod stolu kvůli nedostatečné filtrační účinnost klimatizačních jednotek. Práce vědců zdůrazňuje potřebu preventivních opatření, jako je vhodnější stínění pod stolem nebo zlepšení účinnosti filtrace klimatizací.

Zdroj: News24

Do redakce Bydlimeutulne.cz se přidala během svých studií a práce redaktorky ji tak nadchla, že se rozhodla zůstat. Její v... [Více o autorovi]