Jak na pojištění domácnosti?

Nezáleží na tom, zda jste vlastníkem objektu, ve kterém žijete, nebo jste pouze pronajímatelem. Je důležité myslet na pojištění domácnosti. Pokud sami žádné nemáte a ztrácíte se v nabízených službách českých pojišťoven, projděte s námi tímto článkem, na kterém spolupracovali odborníci jednoho z největších srovnávacích portálů u nás.

Znáte Top-Pojištění.cz?

Top-Pojištění.cz je internetový portál, který vznikl roku 2005. Nejdříve začal nabízet zákazníkům online povinné ručení. Pokračovalo to havarijním pojištěním, cestovním a dnes zde najdeme i možnost online pojištění domácnosti.

Co se týče cestovního pojištění, je tento portál jedničkou na trhu internetového cestovního pojištění. Velkou výhodou sjednání pojištění online je úspora času zákazníků, navíc také úsporou jejich peněz. Sjednání pojištění trvá zhruba deset minut. Zákazníkům je přehledně ukázáno vše, co se týče výše pojistné částky, limitů aj.

Další výhodou tohoto portálu je, že spolupracuje s našimi devíti pojišťovnami, jejichž služby zde můžete srovnat.

O pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti možná mnozí neznáte a nevíte, co si pod tím přesně představit. Není to totiž totéž jako pojištění nemovitosti, které pojišťuje pouze stavbu. Pojištění domácnosti zabezpečuje navíc vše, čím je byt či dům vybaven.

Rizika, která mohou vaši domácnost potkat a lze je proti nim pojistit, jsou živel, odcizení, povodeň. Sám jednatel společnosti, Ing. Tomáš Voharčík poukazuje na fakt, že lidé zapomínají prostudovat veškeré podmínky pojištění a neví, co vše je pokryto. Je vhodné být při uzavírání smlouvy pečlivý a v případě, že daným termínům nerozumíte, je vhodné nechat si je vysvětlit. Od toho má portál Top-Pojištění.cz zákaznickou podporu.

Pokud jste vše prostudovali a chcete přejít k uzavření smlouvy, je třeba stanovit pojistnou částku. Dejte si však pozor na podpojištění, které nastává v případě, že stanovíte nižší pojistnou částku, než je skutečná hodnota pojišťované domácnosti. Je nejlepší stanovit pojistnou částku podle reality, abyste měli jistotu, že v případě rizika je vše pokryto a nenastanou problémy.

Zabezpečení domácnosti

Jak již bylo zmíněno, součástí pojištění domácnosti je riziko před odcizením věci, vloupáním. Pojišťovny však v tomto případě požadují určitou míru zabezpečení. Čím více domácnost zabezpečíte, tím je vyšší limit plnění.

Při uzavírání pojištění vždy myslete na reference pojišťovny. Pamatujte na zjištění finančního zabezpečení, stability a tradice na trhu. Zejména tyhle skutečnosti by měly hrát roli při výběru pojišťovny, u které pojištění uzavřete!

Obrázek: pixabay.com