Za neudržování pozemku hrozí pokuty. Mezi povinnosti patří i sekání trávy a odstraňování plevele

Fotografie: Depositphotos

Majitel pozemku má právo nakládat se svým majetkem podle svého vlastního uvážení, avšak existují i zákony určující, jak se chovat nesmí.

Údržba pozemků patří k povinnostem jejich majitelů. Dodržování těchto povinností přispívá k zajištění řádné údržby pozemku, k zachování estetického vzhledu, k ochraně životního prostředí a také k udržování dobrých sousedských vztahů. Existují různé právní předpisy, které vlastníci těchto nemovitostí musí dodržovat. Některé základní zákony týkající se údržby pozemků v České republice vám tyto povinnosti připomenou.

Majitel pozemku má i povinnosti

Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) – majitelé nemovitostí mají povinnost udržovat své pozemky v řádném stavu a předcházet znehodnocení majetku. Tato povinnost zahrnuje pravidelnou údržbu zeleně, odstraňování plevele, sekání trávy a udržování pozemku v čistotě a pořádku.

Stavební zákon (č. 283/2021 Sb.) – upravuje povinnosti majitelů nemovitostí ve vztahu k údržbě pozemků v rámci stavebních objektů. Majitelé jsou povinni udržovat pozemky v takovém stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob a neznehodnocuje životní prostředí.

Za kácení stromu na vlastním pozemku hrozí pokuta až 100 000 Kč. Neznalost zákona neomlouvá

Místní předpisy – mnoho obcí a měst má své vlastní místní předpisy, které upravují povinnosti majitelů nemovitostí v oblasti údržby pozemků. Tyto předpisy mohou určovat i výšku sekání trávy, povinnost odstraňování plevelů a udržování pozemků v čistotě, anebo i dodržování estetických norem (§ 66d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uvádí web TZBInfo).

Je vhodné, abyste se s konkrétními místními předpisy seznámili a případně je konzultovali s místními úřady. Jen tak budete mít přesné informace o povinnostech v oblasti údržby pozemků ve vaší lokalitě a vyhnete se případným postihům za jejich nedodržování. V případě porušování předpisů a povinností mohou být na základě rozhodnutí příslušných úřadů na majitele uvaleny pokuty, případně i další sankce.

Domluva vlastníkovi

Vlastník má sice právo nakládat se svými pozemky podle svého uvážení, ovšem je tu také právní řád, který ukazuje, jak se majitel pozemku chovat nesmí. Jsou situace, kdy se třeba na zahradě vyskytují zákonem zakázané rostliny či škodlivé organismy (§ 3 odst. 1 písmeno a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ukládá vlastníkům pozemků povinnost omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů). Anebo majitel k jejich odstranění používá nedovolené prostředky, upozorňuje web FrankBold.

Poškozený plot je třeba opravit
Fotografie: Pixabay

V takových případech totiž hrozí všeobecné ohrožení, narušení životního prostředí a vzhledu obce a také sousedských vztahů. V některých případech může jít i o ohrožení zdraví. Co potom? Prvním krokem je domluva majiteli pozemku, který nechá tyto jevy zajít příliš daleko a o pozemek se náležitě nestará. Jenže jak postupovat, když vlastník na požadavek nereaguje? Na webu BydlímeÚtulně jsme psali i o tom, jak se vypořádat se sousedovými přerůstajícími stromy.

Zapojte úřady

Někdy ani jméno tohoto souseda neznáte, neboť dojíždí jen příležitostně. Chcete-li s ním jednat, můžete některé informace o něm zjistit v katastru nemovitostí – tam si bezplatně můžete údaje o jednotlivých vlastnících najít. Nepomůže-li osobní rozhovor, pošlete tomuto majiteli doporučený dopis s vašimi požadavky. Nebude-li ani tehdy reagovat, můžete se obrátit na obecní úřad, eventuálně i stavební úřad (ten může nařídit třeba oplocení pozemku; § 1027 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Tyto úřady buď budou jednat, anebo vám poradí, jak dále postupovat.

Jestliže nepomůže žádný z uvedených kroků, můžete podat žalobu na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy (§ 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Jako žalobce však budete muset prokázat, že vám hrozí vážná škoda, a to nejen bezprostředně, ale i třeba v budoucnu. Vážným ohrožením se rozumí ohrožení zdraví a života, ale také majetku (sesuv půdy, pád stromu aj.). Může jít však i o rušivé jevy – nadměrný hluk, prach, šíření plevele. Řadí se sem také obtěžování včelami, vnikání drobných zvířat či extrémní nahlížení do soukromí.

Do redakce Bydlimeutulne.cz se přidala během svých studií a práce redaktorky ji tak nadchla, že se rozhodla zůstat. Její v... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*