Na co nezapomenout před stavbou domu? Vhodný pozemek, projektová dokumentace i finanční rozpočet…

Zvažujete, že se pustíte do stavby vlastního domu, abyste si splnili životní sen o bydlení? Pak by bylo asi vhodné vědět, co vše taková stavba obnáší ještě předtím, než podniknete první nákupy materiálů. Ačkoliv se většina domů dá postavit na ohlášení, jedno razítko vám stačit nebude.

Mimo ohlášení je potřeba zajistit také stavební povolení, a to i v případě, že se jedná o vlastní pozemek, bude-li zastavěná plocha domu větší než 150m. Na co vše se tedy připravit?

Pozemek

Vyhlédněte si pozemek, na kterém lze stavět. Na ohlášení můžete stavět pouze dům do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podlažím a dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Budete-li podávat ohlášení, požádejte nejdřív o tzv. územně plánovací informaci.

Projektová dokumentace

I k ohlášení je potřeba zajistit projektovou dokumentaci, kterou musí vypracovat autorizovaný projektant.

Formulář a veškerá razítka

Při ohlášení stavby je nutné vyplnit formulář, který seženete na každém stavebním úřadě, případně lze stáhnout z internetu. Formulář obsahuje v druhé části informace, co vše bude po vás stavební úřad vyžadovat, včetně přehledu různých orgánů.

Odevzdání formulářů

Máte-li vyplněny veškeré formuláře, odevzdejte je na podatelně stavebního úřadu, případně odešlete poštou. Nyní už budete čekat na souhlas.

Čekání na souhlas

Čekání na souhlas trvá maximálně 40 dní. Úřad by vám měl poslat souhlas se stavbou a kopii ověřené projektové dokumentace. Teprve nyní můžete začít stavět. Jestliže vám úřad stavbu zakáže, čeká vás další kolečko žádosti a celým procesem budete muset projít ještě jednou. Stavbu stavební úřad zakáže, odporuje-li například územnímu plánu nebo se to nějak kříží s představami památkářů apod.

Oznámení o bydlení

Ani bez závěrečné kolaudace se neobejdete. 30 dní před tím, než se budete chtít do domu nastěhovat, ohlaste stavebnímu úřadu, že chcete začít bydlet. Pokud vám do té doby z úřadu nic nepřijde, nastěhovat se můžete, ale počítejte s tím, že vás navštíví úředník a dům zkontroluje. Najde-li případné nedostatky, budete je muset odstranit a v domě začít bydlet až v okamžiku odstranění nedostatků a písemného schválení.

Obrázek: pixabay.com