Plechovky od nápojů lze třídit společně s plasty. Žlutý kontejner pomalu obce zavádí jako multikomoditní

Fotografie: Oto Zapletal / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Plechovky od nápojů se ponejvíc vyhazují do směsného komunálního odpadu. V současnosti se však hliníkový plech už na mnoha místech třídí.

Nápoje v plechovkách se staly naším každodenním společníkem. Plechovka je lehká, dobře se otvírá, po vypití ji lehce zmačkáte a zahodíte. Otázka zní – kam? Měly by se vyhazovat do šedých kontejnerů na lehké kovy. Ty ale nejsou všude. Kam tedy patří tento tenký hliníkový plech? Má se vůbec dávat do tříděného odpadu a je vhodný k recyklaci? I kdybyste ho házeli do kontejnerů na kov, tento plech je tak tenký a hliníku je v něm tak málo, že v tavicí peci stejně shoří a žádná recyklace se vlastně nekoná.

Plechovky od nápojů se zřejmě dočkají zálohování

Proslýchá se, že asi od poloviny roku 2025 by měly být plechovky od piva, Coca-Coly, limonád a energetických nápojů zálohovány. Stejně tak jako plastové lahve, uvádí web Finance. A žádné z těchto obalů nesmí být zmáčknuté, abyste dostali zpět peníze. Takový je záměr EU i našich zákonodárců.

Ať už to s tímto plánem dopadne jakkoliv, do té doby je zapotřebí plechovky od nápojů někam odkládat. Hliník totiž extrémně zatěžuje životní prostředí. A je tu nerudovské – kam s ním? A o tom, že za odkládání odpadků mimo určená místa hrozí pokuta, jsme na BydlímeÚtulně již psali.

Žluté kontejnery sloužily donedávna jen na plast

V poslední době se hodně hovoří o tom, že lze provádět společné třídění plastů a kovů, tedy zejména právě nápojových plechovek z hliníku, a to do žlutých kontejnerů. Podle ekologických organizací je to krok správným směrem, uvádí se na webu Nyrany. Stejně tak se na těchto stránkách píše, že již jsou vyhodnoceny zkušenosti se sběrem kovového odpadu v kombinaci s jinými tříděnými odpady čili se sběrem vícekomoditním.

Zalévání použitých plat od vajec vodou ušetří spoustu času i zbytečné námahy

Ten lze však využívat pouze v případě, že to umožňuje systém příslušného zpracovatele odpadu. Odpady se pak na třídicí lince rozdělí na jednotlivé frakce. Kombinovaný sběr je účinným způsobem, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně třídit a svážet i drobné kovy z domácností.

Zmačkaná plechovka v přírodě
Fotografie: Pixabay

Že se tento sběr osvědčil, potvrzuje i EKO-KOM – to je autorizovaná obalová společnost, která provozuje celorepublikový systém pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů. V třídírnách prý kombinovaný systém funguje bez problémů. Prozatím tedy Ministerstvo životního prostředí chce zlepšit třídění hliníku pomocí většího počtu žlutých kontejnerů a vyhazování zmačkaných plechovek společně s plasty. A jednotlivé druhy se oddělí na linkách v třídírnách.

Hliník by bylo vhodné recyklovat, neboť jeho kvalita je i poté téměř stejně tak vysoká jako u hliníku primárního a daly by se z něj vyrábět nové obaly rovnou. K tomu jsou však zapotřebí speciální technologie.

Plast a plechovky v praxi

V tomto novém duchu jde i město Nýřany u Plzně. Ostrava a Jihlava už takto třídí několik let. A je pravděpodobné, že stejný postup zavedly i jiné obce. Ale zda je to celorepublikový trend, to se teprve ukáže. Obecně by měly nápojové plechovky končit v šedivých kontejnerech, uvádí web TřiděníOdpadu. Pokud budete chtít odhazovat nápojové plechovky do žlutých kontejnerů na plast, buď se nejprve informujte na svém obecním úřadě, na internetu, anebo si prohlédněte nálepky na kontejneru a řiďte se tímto označením.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]