Pokuta za vyhazování odpadků až 50 000 Kč. Zákon chyby neodpouští

Fotografie: Depositphotos

Pokuta za odpad uložený mimo vyhrazené místo byla nastavena skutečně vysoko. Řádné nakládání s odpadem je důležité pro životní prostředí.

Mnoho lidí si zvyklo odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa. Je pochopitelné, že každá domácnost občas vyprodukuje odpad, který se nevejde do popelnic. Může to být suť při rekonstrukci domu, starý nábytek, ale i řada jiných nepotřebných movitých věcí. A tak v obcích vznikají černé skládky, a to často přímo u popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Na tuto situaci se začala zaměřovat městská policie, jak uvádí web MP České Budějovice.

Zákon o nakládání s odpadem

Každý občan je povinen odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí. Pakliže tak nečiní, stává se jeho jednání přestupkem a v některých případech se může neoprávněné skládkování přehoupnout až v trestný čin. A to tehdy, když je jakýmkoliv způsobem ohroženo životní prostředí, uvádí web KomunálníEkologie. Skutková podstata trestného činu je naplněna kupříkladu tehdy, když odložíte mimo vyhrazené místo nebezpečný odpad, z nějž mohou unikat látky, které poškozují životní prostředí.

Vykutálená komunikace zlodějů o domácnostech: Značkami informují o příležitostech

A protože to zákon umožňuje (Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech; § 61 Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému), může se stát, že pokuta za odpad se vyšplhá až na závratných 50 tisíc korun. Stálo by vám to zato? A nemyslete si – prokázat, že jste se dopustili přestupku, neboť jste byli majiteli odloženého odpadu právě vy, je velice snadné.

Někdy se dokonce stane, stejně tak jako například v Českých Budějovicích, že hlídka městské policie při své běžné kontrole (a ta probíhá i ve večerních, případně nočních hodinách) viníky přistihne. A pokud nebude v co nejkratším termínu sjednána náprava, bude se situací zabývat příslušný správní orgán.

Sousedé se zapáchajícím nepořádkem na balkoně mají utrum. Pro tyto případy existují předpisy

Pokuta za odpad se nekoná, když využijete sběrné dvory

V každém městě, a dokonce i ve spádových obcích jsou zřízeny sběrné dvory. Právě ty slouží k odkládání nadměrných kusů odpadu, které se nejen nevejdou, ale zásadně nepatří do kontejnerů na směsný odpad. A kolem nich už vůbec ne. Každá osoba, která má trvalé nebo přechodné bydliště v oblasti daného sběrného dvora, má nárok odkládat tam nepotřebný odpad zdarma. Kromě toho obecní i městské úřady organizují pravidelné svozy objemného odpadu – stačí ohlídat si termín, kdy bude kontejner na velký odpad přistaven na vaší adrese.

Problémy s odpady se samozřejmě netýkají jen černých skládek v obcích či mimo ně. Nepříjemné situace mohou nastat i na obyčejné chodbě panelového domu, kde si někteří spoluobčané odkládají své pytle s odpadky, aby jim nezavazely v jejich domácnosti, o čemž jsme již na BydlímeÚtulně psali.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]