Hlučnost sousedů má své meze. Z právního hlediska jim může hrozit pokuta až 5 000 Kč

Fotografie: Oto Zapletal / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Sousedské soužití v bytových domech nemusí být vždy procházkou růžovým sadem. S hlukem od sousedů se do určité míry musí počítat. Vše však má své meze.

Občasný hluk od sousedů, při vrtání poličky nebo oslavě narozenin většina lidí neřeší a tak trochu se s ním v sousedském soužití musí počítat. Pokud však máte sousedy, kteří vás opakovaně obtěžují nadměrným hlukem a chovají se bezohledně, pak vězte, že nejste úplně bezbranní. Obrátit se můžete hned na několika místech. Máte tak velkou šanci, že bude v tomto směru zjednaná náprava.

V první řadě se snažte vše vyřešit domluvou

Je to často nejúčinnější a nejrychlejší řešení. Mnohdy váš soused ani nemusí tušit, že vás hlukem obtěžuje. Je tak potřeba se ozvat a v klidu si se sousedem promluvit. Počkejte si na chvíli, kdy nebudete naštvaní, a věc běžte řešit s klidem a záměrem se lidsky domluvit. Pokud soused na vaše upozornění a žádosti o klid nijak nereaguje a nezjedná nápravu, máte další možnosti, jak se bránit.

Rušení nočního klidu řešte s policií

Pokud sousedé hlučí po desáté večer, máte plné právo vše nahlásit na policii. Ta by měla přijít zjednat nápravu a hříšníkovi může udělit pokutu až do 5 000 Kč. Policii můžete volat opakovaně, rušení nočního klidu jasně upravuje zákon, a vy jste tak v plném právu toto chování nahlásit. V případě, že vás sousedé pravidelně obtěžují mimo dobu nočního klidu, se nejprve obraťte na výbor nebo předsedu SVJ. Jste-li v pronájmu, musí to udělat majitel bytu.

Podejte stížnost na obecní úřad

Výbor nebo předseda SVJ může situaci řešit domluvou nebo písemným upozorněním. Pokud ani toto nepomůže, podejte stížnost na obecním úřadě za hrubé porušení zásad občanského soužití. Věcí se bude zabývat přestupková komise. Další možností je poslat sousedovi předžalobní výzvu, ve které ho naposledy vyzvete, aby od hlučného jednání upustil.

Když větve sahají přes plot k sousedům: Strom i plody jsou součástí pozemku, na kterém rostou

muž hraje na kytaru
Fotografie: Freepik

Žaloba podle občanského zákoníku

Pokud na souseda nezabrala předžalobní výzva ani stížnost na obecním úřadě, nezbyde vám než se obrátit na soud se žalobou. Vaše právo se bude opírat o ustanovení § 1013 a § 1042 občanského zákoníku, kde se mimo jiné uvádí, že vás soused nesmí obtěžovat hlukem nepřiměřeným místním poměrům. Nadměrný hluk můžete řešit i s hygienickou stanicí nebo podat žalobu na ochranu osobnosti.

Zdroj: FrankBold

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]