Pozůstalí ocení pohřebné, které pomůže s nákladným obřadem. Lidé mají nárok bez ohledu na příjmy

Fotografie: Depositphotos

Úmrtí v rodině představuje vždy významnou psychickou zátěž. I přesto je potřeba začít řešit neodkladné věci, jako je vypravení pohřbu nebo kremace.

Zemřela vám blízká osoba? Kromě prožívání velkého žalu se v některých rodinách může dostavit i boj s financemi ohledně vypravení pohřbu či kremace. Alespoň s tímto problémem může pomoci státní sociální dávka zvaná pohřebné.

Když zemře milovaná osoba

Smrt blízké osoby vždycky představuje zásah, nezáleží na tom, jestli smrt byla očekávaná nebo náhlá. A smrt dítěte je potom rovna přímo tragédii. Pokud dojde k úmrtí přímo v domácnosti, pozůstalým nezbývá než neodkladně informovat příslušné úřady, jak jsme psali na BydlímeÚtulně. Nehledě na jejich žal nebo bolest, který v danou chvíli cítí.

Úmrtí osoby blízké patří jednoznačně k nejtěžším životním zkouškám. Podle portálu iDnes je důležité především si dopřát dostatek času a otevřeně truchlit. Neskrývat své pocity, nesnažit se žal „přemoci“. Vyrovnání se se situaci trvá dlouho a je v pořádku během tohoto období přijmout podporu ze svého okolí, sdílet své pocity nebo se věnovat sami sobě. S bolestí si musí pozůstalí poradit sami, po finanční stránce ale některým může pomoci sociální dávka – pohřebné.

Příspěvek na bydlení může pomoci mnohým lidem. Nárok na něj ovlivňují příjmy domácnosti

Pro koho je dávka určená

Přestože pohřebné spadá pod zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jenž je dostupný na portálu ZákonyProLidi, není určena jen sociálně slabším. Dávka se vyplácí těm, kteří splňují podmínky, jejich příjem se nezohledňuje. I přesto má na pohřebné nárok opravdu jen velmi úzký okruh lidí. Jedná se o ty, kteří vypravili pohřeb:

hroby s květinami
Fotografie: Freepik
  • nezaopatřenému dítěti – tedy dítěti do skončení povinné školní docházky nebo potom dítěti do 26 let, pokud se soustavně připravovalo na povolání (př. studovalo),
  • rodiči nezaopatřeného dítěte,
  • mrtvě narozenému dítěti, plodu po potratu nebo přerušeném těhotenství ze zdravotních důvodů.

U prvních dvou je navíc nutné doložit trvalý pobyt v ČR. Dávka je jednorázového charakteru a vyplácí se až po doložení faktury za proběhlý pohřeb nebo kremaci. Její maximální výše činí 5 000 Kč. Podle portálu Peníze je pak možné o dávku požádat přímo na úřadu práce nebo online formou.

Do redakce Bydlimeutulne.cz se přidala během svých studií a práce redaktorky ji tak nadchla, že se rozhodla zůstat. Její v... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*