Termín oznámení příjmů osvobozených od daně se blíží. Mastná pokuta nezná slitování

Fotografie: Depositphotos

Darovaná nemovitost může poplatníky daně z příjmu přijít pěkně draho. A to tehdy, když nesplní zákonem stanovenou povinnost o jejím nahlášení.

Darování nemovitosti mezi rodinnými příslušníky je zcela běžná praxe. V těchto případech je velká výhoda, že dary od příbuzných, a to v přímé i nepřímé linii, jsou osvobozeny od daně z příjmu. Ušetří tak tedy 15 % z ceny nemovitosti. Na druhé straně, zapomene-li v této souvislosti obdarovaný na povinnost, kterou mu v určitých případech nařizuje zákon (§ 38v zákona o daních z příjmů), může ušetřenou částku zaplatit jako pokutu.

Hlášení osvobozeného příjmu vyššího než 5 milionů

Zákon tedy říká, že když poplatník daně z příjmů fyzických osob získá příjem, jenž je od daně z příjmů osvobozen, musí v určitém případě tuto skutečnost nahlásit správci daně. A je to tehdy, když hodnota přijatého daru je vyšší než 5 milionů korun, píše se na webu Hypoindex. Stejně tak je určen termín, do kdy musí být přijetí daru v této hodnotě nahlášeno. Je jím stejné datum jako konečná lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž poplatník tento vysoký příjem získal.

Příklad: pokud tedy fyzická osoba, která podléhá platbě daně z příjmu, získala v roce 2023 v příbuzenské linii dar přesahující hodnotu 5 milionů korun, není povinna za ni uhradit žádnou daň, ale musí do 2. 4. 2024 tuto skutečnost nahlásit příslušnému finančnímu úřadu.

Jak má oznámení o daru s vysokou hodnotou vypadat

Darovaná nemovitost s hodnotou přes 5 milionů korun musí být nahlášena písemně, avšak předepsaný formulář neexistuje. Zájemci mohou využít doporučený vzor, jak uvádí Finanční správa na svém webu. Na každém jednotlivci také záleží, jakou formou se rozhodne příslušnému správci daně hlášení podat. Může využít osobní podání na FÚ, doručení poštou, zvolit datovou schránku či jiný způsob elektronické komunikace.

Předání klíčů od darované nemovitosti
Fotografie: Pixabay

V hlášení musí být uvedena cena darované nemovitosti, datum a způsob nabytí. Jestliže správce daně zjistí, že poplatník tuto povinnost nesplnil, stanoví náhradní lhůtu k dodatečnému nahlášení přijetí daru vysoké hodnoty. Tehdy je ale pravděpodobné, že současně s tím bude vyměřena pokuta.

Majitelé bytů mají novou povinnost: Dálkové odečty tepla je třeba provádět každý měsíc

Výše pokuty za neoznámený osvobozený příjem

  • Nejmírnější výše pokuty činí 0,1 % z hodnoty nemovitosti. Ta bude vyměřena v případě, že poplatník sice nestihne limitní termín k nahlášení daru, ale napraví to a hlášení podá ještě předtím, než bude správcem daně vyzván k nápravě.
  • Jestliže finanční úřad bude muset poplatníka k podání oznámení vyzvat, nebude už tak shovívavý. To už hrozí pokuta 10 % z ceny nemovitosti.
  • A jestli poplatník nesplní tuto zákonnou povinnost ani v náhradní lhůtě, kterou správce daně stanovil, činí pokuta 15 %.

Prominutí pokuty

V opodstatněných případech může FÚ pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu poplatníkovi prominout, sděluje FinančníSpráva. Důvody pro nesplnění povinnosti musí být doloženy – jedná se zejména o vážné zdravotní důvody, které poplatníkovi nahlásit dar znemožnily, či jiné velmi závažné důvody. Kvapem se blíží konec března. Jste si jisti, že jste všechny své povinnosti k finanční správě splnili? Fyzické osoby mohou obdržet i další pokuty. O některých z nich, kupříkladu o pokutách za kácení stromů, jsme na BydlímeÚtulně také psali.

Do redakce Bydlimeutulne.cz se přidala během svých studií a práce redaktorky ji tak nadchla, že se rozhodla zůstat. Její v... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*